Geboorteplaats van Jezus

Geboorteplaats van Jezus

U bent hier: Jezus Christus >> Leer meer over de oorsprong van Kerstmis! >> Geboorteplaats van Jezus

Was de geboorteplaats van Jezus belangrijk?

De geboorteplaats van Jezus is de vervulling van slechts ťťn van de vele profetieŽn over de komst van de Messias die tijdens de eerste komst van de Heer Jezus Christus werden vervuld. We kunnen de profetie over de geboorteplaats van Jezus vinden in het boek van Micha. "Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over IsraŽl zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer" (Micha 5:2). De vervulling van deze profetie staat in het evangelie van Lucas. "In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over SyriŽ. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad" (Lucas 2:1-7).

Daarom is Betlehem de geboorteplaats van Jezus. Dit woord betekent "broodhuis". De stad kijkt uit over de belangrijkste weg naar Hebron en Egypte en bestaat tegenwoordig nog steeds.

Een ander belangrijk detail over de geboorteplaats van Jezus is het zeer interessante feit dat koning David ook in Betlehem werd geboren (1 SamuŽl 16:1). Daarom wordt Betlehem ook wel de "stad van David" genoemd. Jezus' aardse moeder en haar echtgenoot waren nakomelingen van de koninklijke familie van David. Daarom keerden zij naar deze stad terug om in deze volkstelling te worden geteld. En natuurlijk werd Jezus geboren "toen de volheid van de tijd gekomen was" (Galaten 4:4). Is het geen bewijs voor de wonderbaarlijke soevereiniteit en de volledigheid van Gods plan en doelen dat Hij die geboren werd om de troon van David te bezetten, de Heer Jezus Christus die geboren werd als nakomeling van koning David, geboren werd in dezelfde stad als David zelf? Daarom kan de profetie van Micha over de geboorteplaats van Jezus, de Messias, worden toegepast op David, die koning van IsraŽl werd, en daarna op Jezus Christus, de "zoon van David" (Lucas 20:41-44).

In Jesaja 9:5-6 lezen we: "Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten."

Leer meer over de oorsprong van Kerstmis!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen.


Praat over ons:    Volg ons:  |  Wat zijn social media?

Jezus Christus Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutJesusChrist.org, Alle Rechten Voorbehouden.