Het Laatste Avondmaal

Het Laatste Avondmaal

 - Dineren met Christus
U bent hier: Jezus Christus >> Het Laatste Avondmaal

Het Laatste Avondmaal: Een Introductie
Het Laatste Avondmaal is één van een aantal belangrijke gebeurtenissen in het aardse leven van Jezus Christus die in de Bijbel zijn vastgelegd. Het Laatste Avondmaal is een beschrijving van het laatste maal dat Jezus Christus voor zijn arrestatie en kruisiging aan een Romeins kruis met zijn discipelen at, ongeveer 2000 jaar geleden. Het Laatste Avondmaal bevat vele significante principes en blijft een belangrijk onderdeel van Christelijke levens over de hele wereld.

Het Laatste Avondmaal: Het Belang
Het Laatste Avondmaal wordt in drie van de vier Evangelieboeken van het Nieuwe Testament beschreven: Matteüs, Marcus en Lucas. Hier volgen enkele van de levensveranderende hoogtepunten, zoals vastgelegd in het Evangelie van Lucas. Ten eerste voorspelt Jezus dat Hij kort na dit maal zal lijden en dat het Zijn laatste maaltijd zal zijn voordat Hij Zijn bediening in de naam van het koninkrijk van God zal afsluiten (Lucas 22:15-16). Ten tweede geeft Jezus Zijn volgelingen symbolen voor de herinnering aan Zijn lichaam en Zijn bloed die voor de hele mensheid werden opgeofferd. "En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’" (Lucas 22:19).

Ten derde geeft Jezus een zeer belangrijk principe voor het leven van een Christelijk leven: de grootsten zijn zij die anderen dienen, niet zij die verwachten gediend te worden (Lucas 22:26). Tenslotte biedt Jezus hoop aan Zijn volgelingen: "Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader mij voor het koningschap bestemd heeft: jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. " (Lucas 22:29-30).

Gedurende de laatste twee millennia heeft het Laatste Avondmaal mensen geïnspireerd om met vertrouwen in Jezus Christus te leven door anderen te dienen in plaats van de wereldlijke invloeden te volgen die een verwachting opwekken dat men gediend moet worden.

Het Laatste Avondmaal: De Geschiedenis van de Gebeurtenis
Het Laatste Avondmaal werd op de avond gehouden waarop het Joodse Pesach-feest werd voorbereid, een zeer heilige tijd voor de Joodse natie ter herinnering aan hoe God de Joden spaarde van de plaag van de dood die elk eerstgeboren kind in Egypte trof. Jezus organiseerde deze maaltijd met opzet door Zijn discipelen te vertellen waar deze gehouden moest worden. Zijn twaalf discipelen waren tijdens en na de maaltijd bij Hem. Hier deed Jezus de voorspelling dat Petrus Hem drie keer zou ontkennen voordat de haan de volgende morgen zou kraaien, wat inderdaad gebeurde. Jezus voorspelde ook dat één discipel, Judas Iskariot, Hem zou verraden, wat eveneens gebeurde. Het Laatste Avondmaal was voor Christus een bijeenkomst om nog een laatste keer voor Zijn arrestatie en kruisiging met Zijn discipelen samen te zijn.

Het Laatste Avondmaal: De Toepassing
Na het Laatste Avondmaal stond Jezus Christus bereidwillig en gehoorzaam toe dat Hijzelf op gruwelijke wijze aan een houten kruis werd opgeofferd. Hij deed dit om voor onze zonden te betalen zodat ieder van ons met God verzoend kan worden, iets dat we nooit op eigen kracht zouden kunnen doen. In ruil hiervoor had Jezus slechts een eenvoudig verzoek: onthoud deze daad die Hij uit liefde voor ons uitvoerde. Jezus Christus hoefde niet voor ons te sterven. Maar Hij deed dit toch omdat Hij elk leven op aarde waardevol vindt en ooit met ons allemaal in de hemel aan tafel wil schuiven. Door de Bijbel heen, en door de geschiedenis heen, is de waarheid van de boodschap van Christus vastgesteld - dat we ons in de hemel bij Jezus kunnen aansluiten door Zijn offer te erkennen en Hem in ons leven te accepteren. Bovendien kunnen we door anderen liefdevol te dienen de lessen toepassen, die Jezus tijdens het Laatste Avondmaal onderwees over hoe we vertrouwend op Hem ons leven kunnen leven. Het brood is een symbool voor het lichaam van Christus, waarvan we nooit moeten vergeten dat dit voor ons werd gegeven. De beker representeert het bloed van Christus, waarvan we nooit moeten vergeten dat dit voor ons werd vergoten. Jezus Christus bood aan iedereen het geschenk aan van Zijn leven, dood en herrijzenis. Het Laatste Avondmaal herinnert ons aan het offer van Christus, en aan het feit dat we door in Hem te geloven tot in de eeuwigheid een maaltijd met Hem kunnen delen.

Ben jij er 100% zeker van dat je naar de Hemel zal gaan?


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Kruistochten
Drieëenheid
Geschiedenis van Satan
Is Homosexualiteit een Zonde
Engelen
De Prijs van Discipelschap
Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan
Volgeling van Christus
Tien Geboden
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Het Laatste Avondmaal to My Google!
Add Het Laatste Avondmaal to My Yahoo!
XML Feed: Het Laatste Avondmaal


Jezus Christus Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutJesusChrist.org, Alle Rechten Voorbehouden.