Het Lam van God

Het Lam van God

 - De Heer onze God
U bent hier: Jezus Christus >> Het Lam van God

Het Lam van God - De Messias
De Messias wordt door het hele Nieuwe Testament van de Bijbel heen het "Lam van God" genoemd. Dit mag dan wel een bizarre typering lijken voor hen die niet bekend zijn met de bijbelse benamingen, maar voor hen die de Bijbel kennen, is het een geliefkoosde titel voor hun dierbare Messias, Jezus Christus.

Het Lam van God - Bijbelse Oorsprong
Profetische afspiegelingen en referenties aan het komende Lam van God staan verspreid door het Oude Testament van de Bijbel. Veel Bijbelgeleerden geloven dan ook inderdaad dat de hele Bijbel (66 boeken die over een tijdspanne van ongeveer 1,600 jaar door 40 auteurs werden geschreven) het verhaal over Jezus Christus vertelt. Elk verhaal, elke genealogie, elk getal, elke bladzijde, elk detail spreekt over onze Heer en Verlosser. In het eerste boek van de Bijbel, Genesis, vinden we één van de meer bekende profetieën over het Lam van God. In Genesis 22 gebiedt God Abraham om zijn geliefde zoon Isaak als een offergave op te offeren. God ondersteunt hiermee niet het idee dat kinderen moeten worden opgeofferd - Hij voorspelt hiermee het offer van Zijn kind voor de mensheid. Abraham gehoorzaamt God, niet bereid om ook maar iets van God weg te houden, zelfs niet zijn geliefde zoon. Dit was een test voor Abraham en een getuigenis voor de wereld. Op weg naar het altaar vraagt Isaak aan zijn vader, "We hebben vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer?" In antwoord hierop voorspelde Abraham, "'God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.' En samen gingen zij verder" (Genesis 22:7-8).

Bij de offerplaats aangekomen, maakt Abraham Isaak gereed om hem aan de Heer te kunnen opofferen, maar voordat Abraham zijn kind kan doden, wordt hij door God een halt toegeroepen. We lezen, "Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoordde hij. ‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.'" (Genesis 22:10-12). Voordat ze de bergtop verlaten waar Abraham zijn zoon Isaak zou opofferen, geeft Abraham nog een profetie over het komende Lam van God, "Abraham noemde die plaats ‘De HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.’" (Genesis 22:14). Ongeveer 2,000 jaar later zal God op diezelfde berg juist buiten Jeruzalem Zijn enige Zoon, het Lam van God, als een reinigingsoffer opofferen om de gevallen mens te verzoenen met de Heilige Levende Almachtige God.

Het Lam van God - Het Pesach Lam
Het Lam van God wordt op dramatische wijze onthuld in Exodus 12 en 13, door het Joodse Pesachfeest. Dit is misschien wel de meest overtuigende voorbode van het komende Lam van God, de Messias. Het Pesachfeest vindt elk jaar plaats op de 14e dag van de Joodse maand Nisan. Er wordt op die dag gegeten ter herinnering aan het voorbijgaan door de Heer van de huizen van hen die het Pesachlam hadden geofferd en het bloed daarvan op hun houten deurstijlen hadden gesprenkeld, terwijl de engel des doods een bezoek bracht aan hen die het bloed van het lam niet hadden gesprenkeld. De engel des doods was de laatste van tien plagen die door God werden gestuurd om Zijn volk te bevrijden uit de gevangenschap in Egypte, het land van hun slavernij. Ongeveer 1,500 jaar later wordt op de 14e dag van de Nisan het Pesachlam van God, Jezus Christus, aan een houten kruis opgeofferd voor de zonden van de gehele mensheid. Als de Dag van de Heer komt zullen zij, die zichzelf met het bloed van het Lam hebben bedekt door Christus te accepteren, in veiligheid worden gehouden terwijl de wereld betaalt voor hun rebellie tegenover God.

Het Lam van God - "Dat de Zonde van de Wereld Wegneemt!"
"Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!" Dit was de uitroep van Johannes de Doper in Johannes 1:29 toen hij Jezus voor het eerst zag. Johannes de Doper was de stem die riep "Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God." (Jesaja 40:3; Matteüs 3:3). Hij waarschuwde de wereld: "Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!" (Matteüs 3:2). De Apostelen "gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen" (Marcus 6:12), en Jezus stelde, "Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen." (Lucas 13:3,5). "Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden..." (Handelingen 3:19). De Almachtige God heeft de volgende getuigenis aan een gevallen wereld gegeven: "Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel." (Hebreeën 9:27). Heb daarom berouw van je zonden en accepteer de Heer, jouw God, die de wereld zo lief had "dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16).

Ontdek Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Christelijke Apologetiek
Geschiedenis van Satan
Voorbestemming
Is de Duivel Echt
Wat is Zonde
Onvergeeflijke Zonde
Definitie van Zonde
Jezus Christus
Kruistochten
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Het Lam van God to My Google!
Add Het Lam van God to My Yahoo!
XML Feed: Het Lam van God


Jezus Christus Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutJesusChrist.org, Alle Rechten Voorbehouden.