Clicky

Удивителни чудеса

Удивителни чудеса

 - Преминете теста
Вие сте тук: Исус Христос >> Удивителни чудеса

Удивителни чудеса: Свръхестествена намеса в естествен свят
Невероятните чудеса са събития в естествения свят, предизвикани от намесата на свръхестествено действие. В Библията, чудесата се използват от Бог да представят визуално Неговата божествена сила и власт над човека и природата. От време на време, Бог също овластява Неговите последователи да използват чудеса, за да удостоверят автентичността на тяхното поръчение като учители и писатели от Негово име. В Евангелията в Новия Завет, Исус използва чудеса, за да изпълни пророчеството в Стария завет и да потвърди божествеността Си.


Удивителни чудеса: Прекъсването на природен закон не е безразсъдно
Удивителните чудеса са представени от четири гръцки думи в Новия завет на Библията: Semeion („знак”), Erga („работи”), Dunameis („могъщи дела”) и Terata („чудо”). Тъй като чудесата попадат извън материално и математическо обяснение, човек не може да им вярва. Следователно, по дефиниция, чудесата изявяват присъствието, авторитета, властта и славата на един свръхестествен Бог.

Прекъсването (или нарушаването) на природните закони, участващи в библейските чудеса, наистина не е по-различно от това, на което сме свидетели всеки ден. Има естествени природни сили, представени от законите на физиката, химични свойства и математически формули и има волеви сили, които могат да си взаимодействат или противодействат на естествените. Например, законите на гравитацията, които държат камъка на земята, не са прекратени (или нарушени), когато едно момче противодейства на притеглянето прилагайки по-голяма физическа сила да вземе и хвърли камъка. Същата логическа концепция е вярна, когато сме свидетели как Исус ходи по вода или превръща водата във вино. Той просто прилага една волева сила извън това, което ние познаваме като природни закони в рамките на нашите четири материални измерения.

Всъщност, законите и формулите, които са в основата на сложната вселена, се „тълкуват” от хора, които живеят в същата вселена. Универсалното приемане на човечеството е, че законите и формулите, присъщи на вселената, са създадени от и са под изключителен контрол на самата вселена. След като установим потенциал за свръхестествено измерение извън видимите и познаваемите сили на природата, ние разбираме възможността (и, в крайна сметка, реалността) на явления като чудеса. Много учени отхвърлят библейските чудеса, защото не могат да приложат научни изследвания, като наблюдение и имитация. Въпреки това, едно чудо, като възкресението на Исус, е по дефиниция безпрецедентно събитие. Нито един учен не може да възпроизведе това събитие в лаборатория. Следователно, „науката” не може да има последната дума по отношение историческата достоверност на библейските чудеса.

Както всички други исторически събития, доверността на едно библейско чудо трябва да се разглежда в съответствие със стандартните правила на доказателството, претегляйки фактори като верността на записаното събитие и достоверността на свидетелите на това чудо. С малко по-задълбочено разследване, ние намираме свидетелите на чудесата на Исус като компетентни, както и тяхното свидетелство като надеждно. Първо, много от свидетелите са били все още живи, когато писмените записи са били оповестени и разпространени. Сега знаем, че е изтекъл един доста кратък период между чудесата на Исус и написването на Евангелията. Този период не е бил достатъчно дълъг, за да се даде възможност за развитие на митове. Много свидетели са били все още живи, за да коригират всички неверни или легендарни записани чудеса. Второ, свидетелите на чудесата са били прости мъже с характер. Историческият запис показва, че апостолите и много ученици са били считани за достоверни и надеждни свидетели. По-драматично, всички свидетели са били готови да се откажат по-скоро от живота си, отколкото да се отрекат от свидетелството си. На трето място, имало е много враждебни свидетели на живота и чудесата на Исус. Записите показват, че нито един от еврейските религиозни лидери не оспорва чудесата, които е видял. Напротив, те виждат чудесата на Исус като заплаха и се концентрират върху това да спрат общественото служение на чудеса на Исус.


Удивителни чудеса: Отсъдете за себе си
Невероятните чудеса не могат да бъдат отхвърлени като научно предположение, ако установим, че съществуването на един свръхестествен Създател е възможно. След като приемем възможността да има Бог, всяко събитие-чудо трябва да бъде съдено като всяко друго историческо събитие, въз основа на стандартните правила на доказателството и показанията на очевидци. Чудесата на Исус са в противоречие с опита на 21-ви век, но това не доказва, че те са в противоречие с опита на онези, които са били свидетели преди около 2000 години. Днес, всички от нас вярват на множество факти и събития извън нашия опит, единствено въз основа на надеждните и достоверни показания на другите.

Разгледайте още доказателства сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

разпъване
Разпъването на Исус
Възкресението на Исус
Възкресението на Христос
Второто идване на Христос
Възкресението
Притчите на Исус
Невероятни изцеления
Възкресението на Исус
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Удивителни чудеса to My Google!
Add Удивителни чудеса to My Yahoo!
XML Feed: Удивителни чудеса
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.