Clicky

Евангелие от Йоан

Евангелие от Йоан

 - Прекрасна истина
Вие сте тук: Исус Христос >> Евангелие от Йоан

Евангелие от Йоан – благовестителско Евангелие
Евангелието от Йоан се откроява от останалите три евангелия. Написано почти 30 години след Матей, Марко и Лука, целта на Йоан е абсолютно благовестителска. Езикът и тона на Йоан подчертава фокуса на книгата. Думи като „вярвам”, „живот”, „любов”, „истина”, „вечен” и „благодат” се използват повече в Евангелие от Йоан, отколкото в останалите три евангелия, взети заедно.


Евангелие от Йоан – прекрасно писание
Евангелието на Йоан е адресирано до всички хора на света и разкрива славната истина за Исус Христос. Ще позволим на Писанието да говори само за себе си ...

В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог (Йоан 1:1). И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина (Йоан 1:14). И видях и свидетелствувам, че Тоя е Божият Син (Йоан 1:34).

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него (Йоан 3:16-17).

Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота (Йоан 5:24).

Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее (Йоан 6:35). Истина, истина ви казвам, Който вярва в Мене има вечен живот (Йоан 6:47).

Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота (Йоан 8:12). Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; 32 и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни (Йоан 8:31-32).

Аз съм добрият пастир: добрият пастир живота си дава за овцете (Йоан 10:11). Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Аз и Отец едно сме (Йоан 10:27-30).


Евангелие от Йоан – Чудесните Добри новини
Евангелието на Йоан обявява прекрасната добра вест за Исус Христос. Йоан заявява: „тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име” (Йоан 20:31).

Чрез собствените думи на Христос ние разбираме простата истина на Неговото послание. След това Той иска всеки един от нас да претърси сърцето си за това къде почива нашата вечна надежда...

Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене (Йоан 14:6). Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее; и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? (Йоан 11:25-26).

Какъв е вашият отговор?


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Евангелие на св. Тома
Удивителни чудеса
Евангелие от Марк
Евангелие на Лука
Чудесата на Исус
Възкресението на Исус
Случаят Христос
Исус е Бог
Евангелие на Матей
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Евангелие от Йоан to My Google!
Add Евангелие от Йоан to My Yahoo!
XML Feed: Евангелие от Йоан
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.