Clicky

Разпъването на Исус Христос

Разпъването на Исус Христос

 - Вечен дар на спасение
Вие сте тук: Исус Христос >> Разпъването на Исус Христос

Разпъването на Исус Христос – Неговата смърт
Разпятието на Исус Христос и Неговото възкресение са двете най-важни събития в човешката история. Защо е така? Тъй като, поради смъртта на Исус, човешката раса има възможност за вечно спасение.

Във всичките четири Евангелия от Новия завет се говори за разпъването на Христос. Тези автори ни дават писмени записи на древната римска практика. Ето няколко основни точки на времето на разпъването:

  • Исус беше арестуван в Гетсиманската градина (Марк 14:43-52).
  • Исус издържа шест съдебни процеса – три от еврейски лидери и три от римляните (Йоан 18:12-14, Марк 14:53-65, Марк 15:1а, Марк 15:1б-5, Лука 23:6-12, Марк 15:6-15) Исус преживя болезнен побой, бичуване и подигравки (Марк 15:16-20)
  • Пилат се опита да постигне компромис с религиозните водачи, заповядвайки Исус да бъде бит, но това действие не ги удовлетвори. Пилат предаде Исус, за да бъде разпнат (Марк 15:6-15)
  • Исус беше подиграван от войниците, те Го облякоха в морава мантия и Му сложиха корона от тръни (Йоан 19:1-3)
  • Исус беше разпнат на Голгота, което означава Място за мъчение (Марк 15:22) Небето стана тъмно в продължение на три часа (Марк 15:33).
  • Исус извика: „Отче! В Твоите ръце предавам духа си!” и умря (Лука 23:46).
Писателят Артър В. Пит го описва така: „С кървящ гръб, носещ кръста Си под топлината на вече почти обедното слънце, Той [Исус] пътуваше до грапавите височини на Голгота. Достигайки определеното място на екзекуция, ръцете и краката Му бяха приковани на дърво. В продължение на три часа Той висеше там под безмилостните лъчи на слънцето, парещи Неговата глава с корона от тръни. Това бе последвано от три часа на тъмнина, сега свършено. Тази нощ и този ден бяха часове, в които беше концентрирана цялата вечност.”

Спасителят на света се появи след три часа на тъмнина, през които бе отделен от Бог Отец. Защо Отец се обърна от Него? Против същността на Бог е да се изправя пред греха, затова Бог се оттегли от общуване със Сина Си, докато Исус понесе вината за греха на света.


Разпъването на Исус Христос – Неговото погребване и възкресение
След разпъването на Исус Христос, Йосиф от Ариматея поиска от Пилат тялото на Исус. Йосиф получи разрешение да погребе Исус, така че той донесе висон, уви тялото, положи Исус в гробница и търкулна голям камък на целия вход. Исус беше в гроба в продължение на три дни. След съботата, Мария Магдалина, Мария (майката на Исус) и Саломе приготвиха аромати да помажат тялото на Исус. Когато пристигнаха на гроба, камъка вече беше отвален! Те влязоха в гробницата, където един ангел каза: „Не се тревожете... Вие търсите Исус Назарянина, който беше разпънат на кръста. Той възкръсна! Той не е тук. Вижте мястото, където Го положиха. Но отидете, кажете на учениците Му и Петър, „Той ще ви предвари в Галилея. Там ще Го видите, точно както Той ви беше казал” (Марк 16:6-7).


Разпъването на Исус Христос – Неговият вечен дар
Какво общо има разпъването на Исус Христос с вас? Бог, Който знае от какво сте направени знаеше, че не можете да живеете безгрешен живот, необходим за рая. Така Той реши да предложи Себе Си на ваше място. Той извърши това, като стана човек в лицето на Исус Христос, Неговия собствен Син. Исус живя безгрешен живот на земята.

Бог каза, че наказанието за греха е смърт. Тъй като ние всички съгрешихме (Римляни 3:23, 6:23), имаме нужда някой безгрешен да умре на наше място. Исус, Който беше безгрешен, умря заради нас и се превърна в спасителна милост за света. Той умря за вас! Римляни 5:10 казва: „Защото, ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!”

Библията казва: „Повярвай в Господ Исус, и ще се спасиш...” (Деяния 16:31). Посещаването на църква или извършването на добри дела, няма да допринесе за вашето спасение. Бог ви спасява по Своята милост.

Исус ви предлага дара на вечния живот. Ще го приемете ли с вяра?

Научете повече!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Възкресението на Исус
Невероятни изцеления
Възкресението
Чудесата на Исус
Исус се молеше
Исус Христос
Разпъването на Исус
Второто идване на Христос
Притчите на Исус
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Разпъването на Исус Христос to My Google!
Add Разпъването на Исус Христос to My Yahoo!
XML Feed: Разпъването на Исус Христос
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.