Clicky

Притчите на Исус

Притчите на Исус

 - Живи илюстрации
Вие сте тук: Исус Христос >> Притчите на Исус

Притчите на Исус – какво представляват притчите?
66-те книги на Библията се състоят от разнообразни литературни стилове и похвати, включително и притчи на Исус. В действителност, Библията съдържа някои от най-ярките илюстрации, които, дори и независимо от всички духовни приложения, предизвикват широк спектър от емоции. Притчата е един литературен инструмент, използван в Стария и в Новия завет. Исус използва този метод най-често.

В общи линии, притчата е една измислена история, въпреки че обикновено реалистична. Естествената цел на библейските притчи е да предадат по-силни, духовни истини.

Въз основа на думата „paraballo”, думата „притча (parable)” означава сравнение между два обекта. По този начин една притча може да съдържа една основна дума, която се използва за отразяване на друга отделна концепция или обект. Матей 13:33 е един пример: „Друга притча им каза: „Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото.” Тук небесното царство е сравнено с едно нещо, „квас.” Понякога истината е предадена от цялата история, като притчата за двамата сина ( Лука 15:11-32 ).

Тъй като притчите приличат на случили се събития, някои библейски учени смятат, че историите действително са се случили. Притчата за богаташа и Лазар в Лука 16:19-31 е един такъв пример. Някои твърдят, че тази притча включва реални хора и събития, други смятат, че това е един измислен урок, насочен от Исус към закоравените сърца по Неговото време.

За разлика от алегориите, притчите обикновено съдържат една точка, а не няколко точки за сравнение, една истина или урок, който да се предаде.


Притчите на Исус – защо Исус говори в притчи?
От всички притчи в Библията, Исус Христос най-добре използваше този литературен похват. Човек може само да си представи чудото на случаите: Исус – тръгвайки от истинските проблеми в живота като селското стопанство, правосъдието, алчността и любовта – привлича вниманието на целия народ. И все пак, въпреки простотата, Неговите истории са пълни с вечни, духовни истини.

Исус използва притчи, за да скрие тези истини от временните слушатели, които се грижат повече за забавлението, отколкото за спасението. Само духовно събудилите се разбират истината зад историята. В резултат на това много слушатели не разбират посланието на Исус.

Учениците дойдоха при Него и попитаха: „Защо говориш на хората в притчи?” (Матей 13:10 ). Исус отговори: „... На вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено. Защото сърцето на тия люде е задебеляло И с ушите си тежко чуват, И очите си склопиха; Да не би да видят с очите си, И да чуят с ушите си, И да разберат със сърцето си, И да се обърнат, И Аз да ги изцеля.” (Матей 13:11, 15 ). За тези, които Му се съпротивяваха, като много от религиозните водачи на това време, Исус скри истината в притчи от техните неприемащи сърца „... но словото, което те чуха, не ги ползува, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха” (Евреи 4:2б).

Хората, които отхвърлят Словото на Бог, рискуват опасността те самите да бъдат отхвърлени. Исус прикри духовните истини в тайни параболични символи, без да броим неприемащите слушатели, достойни за „бисери” ( Матей 7:6 ).


Притчите на Исус – как да ги разбираме?
Библейските притчи отговарят на художествените, илюстративни похвати, които могат да бъдат използвани във всяка добре написана литературна фигура. Те трябва също така, обаче, да се разбират като инструменти, използвани от Бог Свети Дух, за да вдъхнови писменото Си слово и да предаде Неговите истини. Да прегледаме един пример за библейска притча. Коя история е по-сбита и ярка от историята за женското агне, която пророк Натан каза на цар Давид?

„Тогава Господ прати Натана при Давида. И той като дойде при него, каза му: В един град имаше двама човека, единият богат, а другият сиромах. Богатият имаше овци и говеда твърде много; а сиромахът нямаше друго освен едно малко женско агне, което бе купил и което хранеше; и то бе пораснало заедно с него и чадата му, от залъка му ядеше, от чашата му пиеше, и на пазухата му лежеше; и то му беше като дъщеря. И един пътник дойде у богатия; и нему се посвидя да вземе от своите овци и от своите говеда да сготви за пътника, който бе дошъл у него, но взе агнето на сиромаха та го сготви за човека, който бе дошъл у него.” ( 2 Царе 12:1-4 ).

Въпреки че Давид беше извършил тежки грехове, Бог използва притчата да достигне сърцето му. След първото чуване на притчата, Давид осъди себе си, като заяви, че такъв човек трябва да умре. Натан след това възкликна: „Ти си този човек.” Как достигна Давид до това осъждане? Давид можа да види глупостта на постъпките си от ясната илюстрация на вдъхновената от Духа притча на Натан. Божието Слово, без значение колко просто описва, може да докосне сърцето на вярата.

Научете повече!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Чудесата на Исус
Разпъването на Исус
Разпъването на Исус Христос
Невероятни изцеления
Възкресението
Възкресението на Исус
Възкресението на Исус
разпъване
Удивителни чудеса
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Притчите на Исус to My Google!
Add Притчите на Исус to My Yahoo!
XML Feed: Притчите на Исус
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.