Clicky

Възкресението на Исус

Възкресението на Исус

 - Записи на очевидци
Вие сте тук: Исус Христос >> Възкресението на Исус

Възкресението на Исус: Защо е важно!
Възкресението на Исус е основата на християнската вяра. В писмото на Павел към Коринтяните, той заявява:

„И ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват” (1 Коринтяни 15:14-15).

„И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си” (1 Коринтяни 15:17). Както се оказва, няма законен учен или религия днес, който да отрича, че Исус е бил историческа личност, която е живяла на земята преди около 2000 години, бил е велик учител и е вършел чудеса и починал на кръста за престъпление на богохулство. Следователно, единственият законен спор е дали Исус е бил Син на Бога, Който е възкръснал от мъртвите след разпъването Му на кръст.


Възкресението на Исус: Свидетелства на очевидци
Възкресението на Исус се оспорва днес от доказателствена гледна точка. Следователно, за да бъдем справедливи, доказателствата трябва да бъдат съдени като всяко друго историческо събитие. На базата на стандартните правила на доказателството, последователното свидетелство на няколко надеждни свидетели ще се счита за най-силната форма на наличните доказателства за да отсъдим. Ето защо, ако намерим такова свидетелство в достоверни записи в историческите документи за възкресението на Христос, ние ще сме удовлетворили голямото предизвикателство на традиционните правила. Всъщност, ние имаме няколко свидетелства на очевидци по отношение на възкресението на Исус. В 1 Коринтяни 15:3-6, Павел установява следното: „ Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията; и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха.”

Изследванията на ръкописите показват, че това е много ранно кредо на християнската вяра, написано в рамките на няколко години след смъртта на Исус Христос. Следователно, драматично е, че Павел завършва пасажа с „повечето от които са все още живи.” Павел подканва хората да проверят фактите. Той не би включил такова изявление, ако се опитваше да скрие нещо като заговор, измама, мит или легенда.


Възкресението на Исус: Повече записи на свидетели
Възкресението на Исус също е обявено в редица други записи, включително появата на Исус на Мария Магдалена (Йоан 20:10-18), на други жени (Мат. 28:8-10), на Клеопа и другаря му (Лука 24:13-32), на единадесет ученика и други (Лука 24:33-49), на десет апостоли и други (с изключение на Тома) (Йоан 20:19-23), на апостолите (включително Тома) (Йоан 20:26-30), на седем апостола (Йоан 21:1-14), на учениците (Мат. 28:16-20) и на апостолите на Елеонския хълм (Лука 24:50-52 и Деяния 1:4-9). Крайната проверка на достоверността на тези очевидци е, че много от тях са били измъчвани за свидетелството си. Това е драматично! Тези свидетели знаеха истината. Какво евентуално биха могли да спечелят ако бяха умрели за известна лъжа? Доказателството говори за себе си, това не беше просто религиозни вярващи умиращи за религиозни убеждения, те бяха последователи на Исус Христос умиращи за историческо събитие – Неговото възкресение, което Го утвърждава като Син на Бога.

Научете повече сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Разпъването на Исус
Притчите на Исус
Удивителни чудеса
разпъване
Невероятни изцеления
Исус Христос
Исус се молеше
Възкресението на Христос
Второто идване на Христос
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Възкресението на Исус to My Google!
Add Възкресението на Исус to My Yahoo!
XML Feed: Възкресението на Исус
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.