Clicky

Второто идване на Христос

Второто идване на Христос

 - Бдете внимателно
Вие сте тук: Исус Христос >> Второто идване на Христос

Второто идване на Христос – никой не знае кога
Информацията за Второто пришествие на Христос е изкривена от много фалшиви учения. Дори са били написани множество пророчески книги за точния ден на завръщането на Исус. Тези книги могат да продават много копия, но те подвеждат своите читатели. Има едно сигурно нещо: Ако някой прогнозира деня или времето на Второто пришествие на Исус Христос, това пророчество е погрешно. Защо? Просто само Бог Отец знае кога ще бъде - Исус дори не знае. Исус каза на учениците Си:

„А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.” (Матей 24:36, 40-42)


Второто идване на Христос – знаци, за които да следите
Ние можем просто да свиваме рамене и небрежно да чакаме Второто пришествие на Христос. Въпреки това, Исус иска от нас да "бдим." Чудесен начин да бдите е да знаете какво Библията разкрива за предстоящите събития и да ги сравнявате с това, което виждаме днес. Има близо 100 библейски пасажа, обсъждащи Второто пришествие на Исус Христос. Основните събития могат да се обобщят с акростиха: S - E - C - O - N - D (от англ. Второ).

S...Неочаквано. Както видяхме по-горе, никой освен Отец, не знае кога. Все пак ние знаем, че ще се случи "като светкавица." Матей 24:27 казва: "Защото, както светкавица, която идва от изток се вижда дори на запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син."

Е...Съществено. Една от основите на християнската вяра е Второто пришествие на Исус. За него се говори от Исус и много други в Библията. Исус ще дойде отново физически за всичките Си вярващи и за последно осъждение. За съжаление, някои християнски секти учат, че Христос "тайно" се е върнал вече. Четейки това, което Библията казва за Второто пришествие на Исус, ще ви стане ясно, че то не се е случило все още.

C...Христовото последно съдилище Библията заявява, че Исус ще бъде последния съдия на света (Йоан 5:22, Деяния 10:42 и 2 Тимотей 4:1). Някои от допълнителните стихове, описващи Второто пришествие, възкресението на мъртвите, хилядолетното царство и последния съд, се намират в Деяния 17:31, 1 Солунци 4:13-5:11 и Евреи 10:27.

О...Очевидно. Има над 6 милиарда души на планетата. Бог знае какъв процент са истинските християни, но нека използваме консервативен брой като 10%. Ако това е вярно, над 600 милиона души ще изчезнат от земята едновременно според Матей 24:40. Няма как да се сгреши, когато Христос се върне за Своята Църква!

N...Никой не знае кога. В Матей 24:36 Исус казва, че само Бог Отец знае кога. Бог е извън времето. Той вече знае всяко пророчество по отношение на завръщането на Исус, което някога е било или ще бъде направено. Тъй като Исус каза, че никой не знае този ден, но само Отец, НИКОЙ НЕ ЗНАЕ!

Второто пришествие на Христос - "D" е за "съмняващите"
Приближавайки се все повече до Второто пришествие на Христос, ще се увеличава и широко разпространява съмнението дали Исус дори съществува. Хората също така ще започнат да се чудят дали Бог наистина съществува и вярващите ще оставят християнската вярата (2 Солунци 2:1-4, 1 Тимотей 4:1-2 и 2 Петрово 2:1-3). Смятате ли, че ние вече виждаме тези знаци?

Продължете нататък сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Исус се молеше
Възкресението
Исус Христос
Второто идване на Христос
Притчите на Исус
Възкресението на Христос
Възкресението на Исус
Чудесата на Исус
Разпъването на Исус
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Второто идване на Христос to My Google!
Add Второто идване на Христос to My Yahoo!
XML Feed: Второто идване на Христос
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.