Clicky

Великото Поръчение

Великото Поръчение

 - Страхотното приключение
Вие сте тук: Исус Христос >> Великото Поръчение

Великото Поръчение – лични насоки
Великото Поръчение е един от най-важните пасажи от Библията. На първо място, това е последното записано лично указание, дадено от Исус на Неговите ученици. На второ място, това е специален призив от Исус Христос към всички Негови последователи да предприемат конкретни действия по времето си на тази земя. Великото Поръчение се намира в Евангелието на Матея:

Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. Амин. (Матей 28:18-20)


Великото Поръчение – неговото значение за християните
Великото Поръчение е края на Евангелието и началото на вярата в действие за всички християни. Тази заповед от Исус е важна, защото тя е лична инструкция за християните да имат дълбока вяра в Исус Христос, както е посочено в стих 18. „Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.” Това е едно невероятно силно твърдение, което изисква вяра в Исус Христос, утвърждаване на Неговата сила в живота на християните и тяхното посвещение към Него. Този стих действа като ясно твърдение за всемогъществото на Христос и следователно Неговата божественост. Ако християните не вярват в това изявление, пълната вяра не съществува. Исус е много ясен за властта Си в света – тя е пълна и абсолютна от началото на самото време (Йоан 1:1-3).

В стих 19 Исус дава на вярващите конкретни указания да следват, след като потвърдят вярата си. „Идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух.” Исус призовава всички Свои последователи да действат и да споделят добрата вест за спасение в целия свят. Хората разбират това призвание и пътуват всяка година на мисионерски пътувания по цялата земя, разпространявайки словото на Исус Христос. Много християни са направили невероятни жертви, пътувайки до отдалечени региони на света извън цивилизованите градове в джунглите и пустините. Мисионерските полета могат също така да бъдат много близо до дома. То може да бъде един съсед, който не е чувал Добрата вест, или бедната област от пострадали надолу по улицата ви, където хората не могат да си позволят Библии. През 21-ви век, Интернет се превърна в мисионерско поле, където хората могат да се достигат един друг и да споделят любовта на Христос. Местата и хората, които имат нужда да чуят Евангелието, са навсякъде!

Друг важен аспект от стих 19 е, че Христос специално преподава учението за Троицата на последователите Си. Трите личности на Божеството са всеки еднакво и напълно Бог и тук представени в логически ред са Отца, Сина и Светия Дух – все още само един Бог от самото начало (вж. Римляни 1:20).

Накрая, в стих 20 Исус дава специфична насока за утвърждаването на Своите последователи, „като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.” Християните са инструктирани да учат другите за Исус Христос и на цялостта на Неговата истина. Ние не можем да изповядваме Христос като Спасител и Господ, като същевременно отхвърляме някои от Неговите учения. Учейки истините за Христос, стих 20 заявява, че можем да бъдем уверени, с вяра, че Исус Христос ще ни подкрепя. Този факт е доказано надежден през вековете като милиони вярващи са чували, приемали и споделяли добрата вест за Исус Христос. Да, Христос се възнесе обратно на небето, но Той присъства чрез силата на Светия Дух във всеки вярващ!


Великото Поръчение – личен призив
Във Великото Поръчение Исус призовава всеки християнин да излезе с вяра и да разпространява благата вест. Това е вяра в действие! Хората, които се подчиняват на тази заповед, променят духовния си живот завинаги! Това може да е разпространяване на добрата вест към съсед или преместване в друга страна, за да се достигнат хората там. То може да е споделяне с бедните деца по долу на вашата улица или разпространяване на Словото в един град на два часа път от вас. Където и да отиде, всеки верен християнин е принуден чрез послушание да споделя Евангелието. Ако сте вярващ в Исус Христос, къде Той ви е призовал да отидете? Кой е поставил Бог в сърцето ви, с когото да споделите дара на спасението? Какви малки или големи стъпки можете да предприемете със знанието, че Христос ще бъде с вас, „за да научите всичките народи”?

Продължете нататък сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Евангелизъм

Великото Поръчение
Да станеш християнин
Как да бъда спасен
Как да стана християнин
Качества на добрия човек
Как да стигнем до Рая
Да отидеш в Рая
Молитва на грешника
Римски път
Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Ученичество
Служение
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Великото Поръчение to My Google!
Add Великото Поръчение to My Yahoo!
XML Feed: Великото Поръчение
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.