Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

De passie van Christus


De passie van Christus - Mel Gibsons krachtige film
De passie en de waarheid van Christus zijn aan ons geopenbaard! Waarom moest Hij aan het kruis sterven?

"The Passion of the Christ" ("De passie van Christus") is een film over de laatste twaalf uur in het leven van Jezus Christus, ongeveer 2000 jaar geleden. De film begint in de hof van Getsemane, waar Jezus na het laatste avondmaal met Zijn discipelen gaat bidden. Jezus wordt hier al snel gearresteerd, nadat Hij door Judas Iskariot wordt verraden. Hij wordt naar Jeruzalem teruggebracht, waar de leiders van de Farizeeën Hem beschuldigen van godslastering. Hij wordt door de geestelijke leiders ter dood veroordeeld.

Jezus Christus wordt vervolgens naar Pilatus gebracht, de Romeinse gouverneur van Palestina. Pilatus is feitelijk degene met de bevoegdheid om Jezus te laten kruisigen of om Hem vrij te laten. De politieke carrière van Pilatus verkeert op dit moment al in gevaar en hij wil hier daarom geen nieuw conflict aan toevoegen. Als hij de geestelijke leiders niet toestaat om Christus te kruisigen, dan zal dat voor hem tot grote problemen leiden. Pilatus laat de beslissing daarom over aan koning Herodes. Maar, Herodes laat Jezus naar Pilatus terugbrengen! Pilatus geeft de menigte vervolgens de keuze tussen de vrijlating van Jezus of de vrijlating van een crimineel, Barabbas genaamd. De menigte kiest voor Barabbas en veroordeelt Jezus zo tot de dood.


De passie van Christus - Een opmerkelijk stuk geschiedenis
De passie van Christus vervolgt met de overlevering van Jezus aan de Romeinse soldaten, die Hem zwaar afranselen. Hierna wordt Hij naar Pilatus teruggebracht, die de toegetakelde Christus aan de menigte presenteert. Hij hoopt dat dit hen te tevreden zal stellen, maar het mag niet zo zijn. Pilatus wast dan zijn handen in onschuld en beveelt zijn mannen om te doen wat de menigte wil: kruisig Jezus.

Jezus moet Zijn eigen kruis door de straten van Jeruzalem naar de berg Golgota dragen. Daar wordt Hij aan het kruis geslagen en realiseert Hij zich dat Zijn Vader in de hemel Zich van Hem heeft afgekeerd vanwege de zonden van de wereld die Hij (Christus) op Zich had genomen. Na vele folterende uren roept Christus uit: "Het is volbracht." En daarna: "Vader, in uw handen leg ik mijn geest."

Op het moment van Zijn dood vindt er een zware aardbeving plaats, scheurt het doek van de tempel doormidden en wordt het land drie uur lang in duisternis gehuld.

Drie dagen later wekt Jezus Christus Zichzelf op uit de dood, verslaat hiermee de dood en de zonde, en voorziet zo in de enige manier waarop de mensheid met God de Vader verzoend kan worden.


De passie van Christus - Waarom moest Jezus aan het kruis sterven?
De passie van Christus is ontzettend indrukwekkend. Maar waarom moest Jezus op deze manier sterven? Gods Woord aan de mensheid - de Bijbel - zegt dat alle mensen tegen God hebben gezondigd door Zijn geboden te overtreden (door te liegen, te stelen, de bezittingen van een ander te begeren, seks buiten het huwelijk te hebben, enzovoorts). Elke zonde die tegen God wordt begaan is genoeg om ons voor altijd van Hem af te zonderen. De Bijbel zegt in Romeinen 3:23: "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God".

God wist dat er maar één manier was om de mensheid voor Zichzelf te redden: voor eens en altijd. Dat kon alleen gebeuren als Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde zou sturen om een zondeloos leven te leiden en aan het kruis te sterven als een eenmalige offergave, voor eens en altijd, voor alle zonden van de gehele mensheid. Romeinen 5:8 zegt: "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren."


De passie van Christus - Het ultieme liefdesverhaal
De passie van Christus gaat eigenlijk over een liefdesverhaal; de liefde die Christus voor jou en mij heeft. Hij was bereid om naar het kruis te gaan, om alle vernedering, de onvoorstelbare pijn, maar vooral de zonden van de hele mensheid - uit het verleden, heden en toekomst - op Zich te nemen. Hij was bereid om Zelf te worden afgescheiden van Zijn Vader, God, toen Hij mijn en jouw Zonden op Zijn schouders nam. Hij deed dit omdat Hij van ons houdt. Hij wil zo graag dat jij en ik de eeuwigheid met Hem in de hemel zullen doorbrengen. Maar dat is niet mogelijk als wij weigeren om het offer te aanvaarden dat Hij voor ons heeft gebracht. Als wij weigeren te geloven dat Jezus Christus onze Heer is en Hem in ons hart toe te laten, dan blijven we zelf verantwoordelijk voor alle zonden die we ooit tegen God hebben begaan. Wanneer we sterven zullen we op basis van die zonden worden beoordeeld en op basis daarvan ook worden veroordeeld. De straf is de dood en een eeuwige afzondering van Jezus Christus en God, de Vader. Dit hoeft voor jou niet het geval te zijn. Volg onderstaande link en ontdek wat het betekent om gered te worden!


Hoe kan ik gered worden?WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden