Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Jezus Christus

Wie is deze man die beweerde God te zijn? Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Christus op aarde? Was Jezus Christus werkelijk de Redder van de Wereld? Bestudeer het leven van deze Man en ontdek wat Hij voor jouw leven kan betekenen. Vergeet tijdens je studie niet wat Hij zei, toen Hij hier op aarde was: "De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen" (Matteüs 20:28).


Video's over Jezus
WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenEngels

Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden