Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het Evangelie van Judas


Het Evangelie van Judas - Wat is dat?
Het Evangelie van Judas werd in de jaren '70 in een Egyptische grot gevonden. Tot voor kort was geen enkel instituut bereid om de buitensporige vergoeding te betalen om het manuscript te kunnen onderzoeken, omdat de oorsprong ervan dubieus was. Een stichting in Zwitserland kocht de codex uiteindelijk om de inhoud ervan te publiceren.

In 2006 kondigde "National Geographic" aan dat de leeftijd van het manuscript door middel van koolstofdatering was geverifieerd en dat het door schriftgeleerden was bestudeerd en vertaald. Maar, een derde deel van het evangelie van Judas ontbreekt of is onleesbaar.

Dit Gnostische evangelie kan waarschijnlijk gedateerd worden tot de 5e eeuw na Christus.


Het Evangelie van Judas - Wie schreef het en wat staat erin?
Het is niet bekend wie het Evangelie van Judas heeft geschreven. Onze beste aanwijzing is afkomstig van Ireneüs (een Christen in de tweede eeuw) die het Evangelie van Judas beschrijft als "een verzonnen geschiedenis van ketters en rebellen". In ongeveer 180 na Christus schreef Ireneüs:

    "Zij stellen dat Judas de verrader gedegen kennis had over deze dingen, en dat hij alleen, op de hoogte van de waarheid zoals geen ander, het mysterie van het verraad volbracht; door hem werden dus alle dingen, zowel aards als hemels, in verwarring gebracht. Zij hebben een fictieve geschiedenis van dit soort voortgebracht, dat zij het Evangelie van Judas noemen." (Adversus HaeresesI.31.1; vertaald uit de Roberts-Donaldson vertaling.)
Het Evangelie van Judas is een Gnostisch evangelie. Het stemt overeen met de Gnostische standpunten. De Gnostici geloofden dat de weg naar verlossing plaatsvindt via een geheime kennis, die door Jezus aan zijn naaste vertrouwelingen werd gegeven. De grootste controverse in deze tekst heeft te maken met de theorie dat Jezus wilde dat Judas Hem zou verraden om het plan van Jezus te volbrengen. Dit is in strijd met het Nieuwe Testament, dat Judas als een verrader voorstelt.

Het Evangelie van Judas begint met deze woorden: "het geheime verslag van de openbaring die Jezus Christus tijdens een week drie dagen voor de viering van het Pesachfeest tot Judas Iskariot sprak." Verder in de tekst wordt gesteld dat Jezus tegen Judas zei: "jij zal hen allemaal overtreffen. Want jij zult de man opofferen die mij heeft gekleed." ("Het Evangelie van Judas", gepubliceerd door The National Geographic Society, 2006.)

Dit is in tegenstrijd met het verslag in het Nieuwe Testament. Als het Jezus' plan was geweest dat Judas Hem zou verraden, waarom noemt Jezus hem dan "hij die verloren moest gaan" in Johannes 17:12? Jezus stelt ook dat het beter zou zijn geweest als Judas nooit zou zijn geboren: "Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was." (Marcus 14:21)

De Bijbel vertelt ons dat Judas zelfmoord pleegde toen hij zag dat Jezus veroordeeld was. Waarom zou Judas dat doen, als hij de aanwijzingen van Jezus opvolgde? Matteüs 27:5 zegt: "Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich."


Het Evangelie van Judas - Waarom is het niet nauwkeurig?
Het Evangelie van Judas is "Gnostisch" van oorsprong. In het algemeen geloven Gnostici dat de redding van de ziel voortkomt uit een quasi-intuïtieve kennis over de mysteries van het universum en over geheime formules die een indicatie zijn van die kennis. Het Evangelie van Judas is niets meer dan een ketterse vervalsing, net als het Evangelie van Maria, het Evangelie van Thomas en het Evangelie van Filippus.

We hebben nu meer dan 25.000 teksten en fragmenten uit de oudheid die de Bijbelse verslagen bevestigen. Misschien is er wel een goede reden dat we maar één kopie van het Evangelie van Judas hebben gevonden, een kopie die ergens in een oude hoop vuil achterin een verlaten grot lag. Net zoals Judas Jezus Christus heeft verraden, zo heeft dit "evangelie" de waarheid van God verraden.


Is de Bijbel waar?WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden