Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Jezus de Zoon van God


Jezus de “Zoon van God” - Is dat mogelijk?
De uitdrukking “zoon” slaat niet altijd op het kind van een man of vrouw. Jezus noemde twee van Zijn discipelen “zonen van de donder”. En Hij zei tegen enkele zelfingenomen Joden dat de duivel hun vader was. Jezus bedoelde niet dat de donder of de duivel met een vrouw naar bed waren geweest. Op een vergelijkbare manier werd God in de tijd van Jezus door gelovige Joden soms hun “vader” genoemd. Maar zij bedoelden hier nooit mee dat God met hun moeder had geslapen. Zelfs vandaag de dag zijn er nog talen die de uitdrukking “zoon van” gebruiken om het karakter van een mens te beschrijven.

Hoe zit het dan met Jezus? Beweerde Hij dat Hij “de zoon van God” was? Ja. Jezus was hier heel duidelijk over. Kijk eens naar deze belangrijke passage uit het evangelie van Johannes:

  “Weer pakten zij stenen om Hem te stenigen. Jezus zei tegen hen: ‘U hebt met eigen ogen gezien wat Ik door de kracht van de Vader heb gedaan. Waarom wilt u Mij nu stenigen?’
  ‘Wij willen U niet straffen om al het goede wat U gedaan hebt’, antwoordden zij, ‘maar omdat U God beledigt. U bent een mens als wij en U maakt Uzelf tot God!’
  Jezus zei: ‘Staat er niet geschreven: “Ik zeg dat u goden bent”? En als God het zegt, is het zo. De mensen tegen wie God dit zei, werden dus 'goden' genoemd. Hoe durft u dan te beweren dat Ik God beledig door te stellen dat Ik Zijn Zoon ben? Ik ben nog wel door de Vader uitgekozen en naar de wereld gestuurd. Als Ik niet dezelfde wonderen doe als mijn Vader, hoeft u Mij niet te geloven. Maar als Ik dat wèl doe en u gelooft Mij nog niet, geloof dan in de dingen die Ik doe! Dan zult u weten en ook moeten erkennen dat de Vader in Mij is en dat Ik in de Vader ben”
  (Johannes 10:31-38).


Jezus de “Zoon van God” - Hoe was Jezus Gods “zoon”?
Hoe was Jezus de zoon van God? Hier volgen enkele manieren:

 • In een algemene zin spreekt de Bijbel over God als de “vader” van alle mensen, omdat Hij de wereld en alles erin geschapen heeft. In die zin zijn wij dus allemaal Gods “kinderen”.
 • Maar Jezus was bijzonder. Naast Adam, die door God uit het stof werd gemaakt, is Jezus de enige mens die geen aardse vader had. Zijn moeder werd zwanger toen zij een maagd was. Dat is voor ons moeilijk te begrijpen of te geloven, maar dat was ook moeilijk voor Maria zelf (Lukas 1:26-38). Zelfs toen Jezus volwassen was, deden de roddels en de laster over Zijn moeder kennelijk nog steeds de ronde, namelijk dat zij een immorele vrouw was en dat Jezus het kind was uit haar buitenechtelijke relatie (Johannes 8:41).
 • Geen enkele goed geïnformeerde Christen gelooft dat God met Maria naar bed ging. Het is duidelijk dat dit niet in de Bijbel staat. We zouden hier eigenlijk nooit over moeten debatteren. Wanneer dat wel gebeurt, is het óf dwaas óf met boze bedoelingen.
 • In de bovenstaande passage (Johannes 10:31-38) zei Jezus dat Hij “naar de wereld gestuurd” was. Hij kwam van God, niet van een menselijke vader. Hij kwam naar deze wereld, niet uit deze wereld. Dat kan van niemand anders gezegd worden.
De Joden die met Jezus wilden discussiëren zeiden dat Hij beweerde God te zijn. Jezus ontkende dat niet. Hoe kan Hij God zijn? Als dat waar is, betekent dat dan dat er meer dan één God is? Is dat geen ketterij en de ergste vorm van godslastering?!

Dat zijn heel goede vragen. We zullen die bespreken in ons volgende artikel: “Hoe kan Jezus goddelijk zijn? Hoe kan Jezus God zijn?”

Leer meer!

Met dank aan Scott Munger, PhD, Biblica. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden