Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Jezus is Heer


Jezus is Heer - Passages uit "Een Eenzaam Leven" (auteur onbekend)
Jezus is Heer, maar toch toont Hij Zijn Heerschap door middel van de kracht van onderdanigheid en genade...

"Hier is een man die in een obscuur dorp werd geboren, het kind van een plattelandsvrouw. Hij groeide op in een ander dorp. Hij werkte tot Zijn dertigste levensjaar in een timmerwerkplaats en drie jaar lang was Hij een rondreizend prediker. Hij bezat nooit een huis. Hij schreef nooit een boek. Hij vervulde nooit een ambt. Hij ging nooit naar de universiteit. Hij zette nooit voet in een grote stad. Hij reisde nooit verder dan driehonderd kilometer vanaf de plaats waar Hij geboren was. Hij deed nooit de dingen die normaal gesproken gepaard gaan met grootsheid. Hijzelf was Zijn enige getuigschrift...

Toen Hij nog een jonge man was, keerde het getij van de populaire opinie zich tegen Hem. Zijn vrienden renden weg. Eén van hen ontkende Hem. Hij werd aan Zijn vijanden overgedragen. Hij doorstond de hoon van een berechting. Hij werd tussen twee dieven aan een kruis genageld. Terwijl Hij stierf, dobbelden Zijn beulen om het enige bezit dat Hij op deze aarde had: Zijn gewaad. Na Zijn dood werd Hij van het kruis gehaald en in een geleend graf gelegd dankzij het medelijden van een vriend.

Negentien lange eeuwen zijn vervlogen en vandaag de dag is Hij het middelpunt van het menselijk ras en de leider van de colonne der vooruitgang. Ik tref zeer zeker het doel als ik zeg dat alle legers die ooit hebben gemarcheerd, alle zeemachten die ooit zijn gebouwd, alle parlementen die ooit in zitting zijn geweest, en alle koningen die ooit hebben geregeerd, allemaal samen het leven van de mens op deze aarde niet zo krachtig beïnvloed hebben als dit éne eenzame leven."


Jezus is Heer - Citaten van Joseph Parker (1830-1902)
Jezus is Heer, en toch staat Hij toe dat mensen Hem kruisigen...

"Er zijn andere mensen die niet naar voren komen om Christus te aanbidden; zij komen eenvoudig naar voren om over Hem te speculeren... Het onderdak dat zij de Zoon van God bieden! Het bedroeft me om te horen hoe zij Hem verdoemen met hun zwakke verheerlijking. Waar ik onder jullie het meest voor huiver is niet dat jullie Christus zullen vernietigen, maar dat jullie Hem zullen betuttelen. Jezus Christus stelt voor mij niks voor als Hij niet de Redder van de Wereld is... Jullie zullen weten dat Jezus Christus het meeste en het beste is, wanneer jullie de grootst mogelijke behoefte hebben aan de diensten die alleen Hij kan verschaffen.

Geen mens kan een apathische mening over Jezus hebben. Als iemand het onderwerp al in beschouwing heeft genomen, dan moet hij Christus aanbidden of Hem kruisigen. Waar eerlijkheid bestaat in het onderzoek of in de kritiek, eindigt die eerlijkheid in een hommage of in een kruisiging."


Jezus is Heer - Passages uit "Onversneden Christendom" door C.S. Lewis (1898-1963)
Jezus is Heer, en toch wil de mensheid Hem van alles noemen... behalve Heer...

"Ik probeer hiermee te voorkomen dat iemand de werkelijk dwaze uitspraak doet die mensen vaak over hem doen: ‘Ik ben bereid om Jezus als een groot moreel leraar te accepteren, maar ik aanvaard Zijn bewering dat hij God is niet.’ Dat is het enige dat we niet kunnen zeggen. Een man die slechts een man was en die het soort dingen zei dat Jezus zei, zou geen groot moreel leraar zijn. Hij zou of een gek zijn – op het niveau van de man die zegt dat hij een gekookt ei is - of de duivel uit de hel. Je moet een keuze maken. Of deze man was, en is, de Zoon van God: of hij was een gek of iets ergers. Je kan Hem als een gek opsluiten, je kan naar Hem spugen en Hem als een demon doden; of je kan aan Zijn voeten neervallen en hem Heer en God noemen. Maar laten we niet met neerbuigende nonsens aankomen over hoe Hij een groot menselijk leraar was. Hij heeft die optie niet voor ons opengelaten. Dat was ook niet Zijn bedoeling."


Read Jezus is Heer Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden