Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Alles over Jezus Christus Sitemap

Jezus Christus - AllAboutJesusChrist.org
Bestudeer Zijn geboorte, bediening, dood en opstanding. Ontdek het belang van Zijn leven op aarde en wat Zijn leven voor jou betekent!

Bijbelse beschrijving van Jezus
Door welke eigenschappen wordt Jezus in de Bijbel beschreven? Wat zeggen Zijn namen over Hem? Wat zei Jezus over Zichzelf?

De Opstanding en het Leven
Lees verzen over de opstanding en waarom deze voor de tegenwoordige gelovigen zo belangrijk is. Leer van Romeinen 6.

De Passieweek
Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in de Heilige Week van Palmzondag tot de opstanding? Ontdek het hier en bestudeer de Bijbelse passages.

De Weg, de Waarheid en het Leven video
Beweerde Jezus echt dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven was? Maakte Jezus van de religieuze Waarheid een exclusieve zaak? Je moet deze korte video gewoon eens bekijken!

De dood van Jezus
Is Jezus werkelijk gestorven zoals de Bijbel beweert? Waar is het bewijs? Ontdek hier enkele feiten.

De geboorte van Jezus
Leer over de film 'The Nativity Story' en het Bijbelse verslag over de geboorte van Jezus. Wat is het verhaal rond de geboorte van Jezus?

De gedaanteverandering van Jezus
Wat gebeurde er tijdens de gedaanteverandering van Jezus? Wie was erbij aanwezig? Wat kunnen we leren van deze gebeurtenis uit het leven van Jezus?

De gelijkenissen van Jezus
De Bijbel staat vol met verhalen die gelijkenissen worden genoemd en geestelijke waarheden uitdrukken. Lees hier hoe je deze waarheden kunt ontdekken!

De grote opdracht
Een persoonlijke opdracht van Jezus Christus voor al Zijn volgelingen. Een tijdloos en prachtig avontuur in het geloof voor alle Christenen.

De historische Jezus
Een misleidde beweging die de verslagen van het Nieuwe Testament op een nieuwe manier interpreteert. Recent bewijs dat de Bijbel geloofwaardiger maakt dan ooit te voren.

De kruisiging
De oorsprong, de geschiedenis en het doel van een kruising. Ontdek de details van deze executiemethode. De kruisiging van Jezus Christus.

De kruisiging van Christus
De kruisiging van Jezus Christus: Bestudeer de gebeurtenissen rond de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus. Leer wat deze gebeurtenissen met jou te maken hebben.

De kruisiging van Jezus
De Nieuwtestamentische verslagen geven een nauwkeurig beeld van deze wrede Romeinse doodstraf. Bekijk het historische bewijs.

De kruisiging van Jezus video
Randall Niles onderzoekt de historische verslagen over tot deze Romeinse doodstraf en folteringsmethode.

De namen voor Jezus
Waarom had Christus zo veel titels en wat is het belang hiervan? Wat betekenen deze titels voor jou persoonlijk?

De oorsprong van Kerstmis
De oorsprong, tradities en controversen van deze Christelijke feestdag. Het Bijbelse verslag. De eenvoudige betekenis en het belang van de geboorte van Christus.

De oorsprong van Pasen
Een Christelijke herdenking van de dag van de opstanding. Een viering met oude heidense wortels. De waarheid over de kruisiging en verrijzenis van Christus.

De opstanding van Christus
Stierf Christus werkelijk aan het kruis? Was Zijn graf werkelijk leeg? Verscheen Hij werkelijk na Zijn dood? Hier is het bewijs!

De opstanding van Christus 2
Stierf Christus werkelijk aan het kruis? Was Zijn graf werkelijk leeg? Verscheen Hij werkelijk na Zijn dood? Hier is het bewijs!

De opstanding van Christus video
Stond Jezus werkelijk op uit de dood? Randall Niles onderzoekt het opmerkelijke bewijs voor de waarheid van de opstanding van Jezus Christus.

De opstanding van Jezus
Een beknopte weergave van de opstanding, gebaseerd op de algemeen geldende regels voor wettelijke bewijslast. Ontdek de consequente ooggetuigenverslagen van meerdere geloofwaardige getuigen.

De opstanding van Jezus Christus
Welk bewijs hebben we voor de feitelijke opstanding van Jezus uit de dood? Was het graf werkelijk leeg? Bestudeer de feiten.

De opstanding van Jezus video
Waarom was de opstanding van Jezus zo belangrijk in de wereldgeschiedenis? Leer meer door deze video te bekijken.

De passie van Christus
De passie en de waarheid van Christus zijn aan ons geopenbaard! Waarom moest Hij aan het kruis sterven?

De twaalf discipelen
Wie waren de twaalf discipelen? Waarom werden deze twaalf mannen gekozen? Bestudeer de Bijbel en leer meer over de twaalf die door Jezus gekozen werden.

De wederkomst van Christus
De tekenen van Jezus' wederkomst. Niemand weet op welke dag en op welk uur, maar we worden gemaand om waakzaam te zijn.

De wonderen van Jezus
De ooggetuigenverslagen van de wonderen van Jezus. Hij ging te werk buiten het domein van de natuurwetten. Welke lessen kunnen wij hier tegenwoordig nog van leren?

De wonderen van Jezus 2
De ooggetuigenverslagen van de wonderen van Jezus. Hij ging te werk buiten het domein van de natuurwetten. Welke lessen kunnen wij hier tegenwoordig nog van leren?

Goede Vrijdag
Waarom is deze dag goed? Wat gebeurde er in de laatste uren van Jezus' leven? Bestudeer de Bijbelse teksten hier.

Heilige Dinsdag
Wat gebeurde er op de dinsdag in de Goede Week? Lees hier over de gebeurtenissen op deze dag in het leven van Jezus.

Heilige Maandag
Welke gebeurtenissen vonden er plaats op de dag na Palmzondag? Kijk eens hoe het standpunt van de menigte is veranderd.

Het Bijbelse kerstverhaal
Wat is de werkelijke betekenis en boodschap van Kerstmis? Hoe ging het verhaal over Jezus' geboorte? Ontdek het hier.

Het Evangelie van Johannes
Een verslag uit eerste hand over het leven van Jezus. Het overzicht, de structuur en de betekenis. Geestelijke thema's voor nu en voor de eeuwigheid.

Het Evangelie van Judas
Leer over de geschiedenis van dit boek en bestudeer de geldigheid ervan. Zou dit boek beschouwd moeten worden als een werk dat door God is geïnspireerd?

Het Evangelie van Lucas
Het historisch nauwkeurige derde Evangelie van Jezus Christus. Bestudeer de leer van Jezus en Zijn vervulling van profetieën uit het Oude Testament.

Het Evangelie van Marcus
Beknopte, maar toch volledige informatie over het Evangelie van Marcus inclusief de Bijbelse geschiedenis, overzicht, structuur en belang van het boek en de opstanding.

Het Evangelie van Matteüs
Beknopte, maar toch volledige informatie over het Evangelie van Matteüs inclusief de Bijbelse geschiedenis, overzicht, structuur en belang van het boek en de 'grote opdracht'.

Het Evangelie van Thomas
Wie schreef het en waar gaat het over? Is het een verloren boek van de Bijbel of een afgewezen Gnostisch geschrift?

Het Laatste Avondmaal
Een belangrijke gebeurtenis in het leven van Jezus Christus. Een overzicht van de Bijbelse geschiedenis en de toepassing op onze levens van vandaag.

Het Lam van God
Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. De Bijbelse fundering voor de Messias, Jezus Christus.

Het begin van Kerstmis
Een voorspelde geboorte. Een geopenbaard plan. Een Messias voor iedereen. Ben jij deze kerst op zoek naar het perfecte geschenk?

Het begin van Pasen
Een eenmalige gebeurtenis in de geschiedenis. De opstanding van Jezus Christus. De Messias voorspeld in het Oude Testament. Het Pesachlam.

Het betoog voor Christus
De rechtszaak, de aanklager, de bevindingen. Weeg voor jezelf het bewijs voor Jezus en Zijn bewering dat Hij de Messias is!

Het bloed van Jezus
Wat is het belang van het bloed van Jezus? Ontdek hier de betekenis en hoe je deze persoonlijk kunt maken.

Het boek Johannes
Het Evangelieboek dat aan alle mensen is geschreven. De glorieuze schrifttekst die de waarheid van Jezus Christus onthult. Het prachtige Goede Nieuws.

Het graf van Jezus
Hoe zag het graf van Jezus er uit? Hoe belangrijk is het graf? Waar was het? Leer hier wat de Bijbel er over zegt.

Het werk aan het kruis
Wat was het doel van de kruisdood van Jezus? Waarom is hierdoor de hele menselijke geschiedenis veranderd? Ontdek het hier.

Hoe kan Jezus God zijn?
Als Jezus God is, betekent dat dan niet dat er meer dan één God is? Vind het antwoord hier en bestudeer wat de Bijbel erover zegt.

Is Jezus God?
Er bestaan feitelijk maar drie realistische alternatieven voor de identiteit van Jezus Christus. Hij is een leugenaar, een gek of onze Heer en God.

Jezus Christus
Ontdek de waarheid. Beschouw het wetenschappelijk bewijs voor Jezus Christus. Ontdek of Hij was wie Hij beweerde te zijn.

Jezus Christus video
Randall Niles onderzoekt de ware identiteit van Jezus. Wie was Jezus? Wat maakt Hem zo belangrijk voor de geschiedenis?

Jezus buiten de Bijbel video
Bestaat er buiten de Bijbel enig bewijs voor Jezus? Randall Niles bekijkt de niet-Bijbelse verslagen uit de oudheid over Jezus van Nazaret.

Jezus de Goede Herder
Wat betekent deze zin voor jou? Wat bedoelde Johannes toen hij deze zin schreef? Leer meer.

Jezus de Zoon van God
Hoe kon Jezus Gods Zoon zijn? Hoe werkt dat en wat betekent dat? Vind hier inzicht en antwoorden.

Jezus heeft de prijs betaald
Leer meer over de hymne 'Jesus Paid It All' en het geestelijke belang van deze woorden. Welke ondersteuning bestaat ervoor in de Schriftteksten?

Jezus in gebed
Wat kunnen we leren van de manier waarop Jezus tot Zijn Vader bad? Ontdek hier hoe wij dit op onze levens kunnen toepassen.

Jezus is God
Bestudeer het Bijbelse bewijs over de Goddelijkheid van Jezus. Is Hij God? Waarom is dat voor ons tegenwoordig nog zo belangrijk?

Jezus is God 2
Bestudeer het Bijbelse bewijs over de Goddelijkheid van Jezus. Is Hij God? Waarom is dat voor ons tegenwoordig nog zo belangrijk?

Jezus is Heer
Hij toonde dat Hij Heer was door Zijn onderdanigheid en Zijn genade. Toch stond Hij toe dat de mensheid Hem kruisigde en Hem alles behalve Heer noemde.

Jezus is Heer 2
Hij toonde dat Hij Heer was door Zijn onderdanigheid en Zijn genade. Toch stond Hij toe dat de mensheid Hem kruisigde en Hem alles behalve Heer noemde.

Jezus' opstanding
Een essentieel onderdeel van het Christelijke geloof. Dramatisch bewijs voor de historische waarheid van de opstanding: documentatie buiten de Bijbel, getuigenissen, martelaarschap en vervolging.

Jezus' opstanding 2
Een essentieel onderdeel van het Christelijke geloof. Dramatisch bewijs voor de historische waarheid van de opstanding: documentatie buiten de Bijbel, getuigenissen, martelaarschap en vervolging.

Misdadigers aan het kruis
Wat kunnen we leren van de twee dieven die naast Jezus werden gekruisigd? Wat waren hun verschillende reacties op Jezus?

Palmzondag
Wat is het belang van deze gebeurtenis? Wat is de historische achtergrond ervan? Palmzondag is een gelegenheid tot bezinning op de laatste week voor de kruisiging.

Verbazingwekkende wonderen
Een wonderlijke gebeurtenis moet net als elke andere historische gebeurtenis worden beoordeeld, dat wil zeggen zoals elk ander bewijsmateriaal en alle andere ooggetuigenverklaringen worden behandeld.

Verbazingwekkende wonderen video
Randall Niles werpt een blik op David Hume en de klassieke argumenten voor en tegen de mogelijkheid dat wonderen plaatsvinden.

Via Dolorosa video
Kijk eens naar deze prachtige muziekvideo van Sela over de lijdensweg van Jezus langs de Via Dolorosa in Jeruzalem.

Vier evangelies
Welke Bijbelboeken worden ‘evangelies’ genoemd? Vind hier meer informatie en ontdek wat de overeenkomsten en verschillen tussen deze boeken zijn.

Wie is Jezus Christus?
Van Zijn nederige begin in Nazaret tot aan Zijn wonderlijke bediening in Israël, tot aan Zijn levensveranderende invloed op de wereld.

Wie is Jezus?
De Bijbel zegt dat Jezus tegelijkertijd 100% mens en 100% God was. De Bijbel leert ons dat er maar één weg naar de Hemel is.

Wie was Jezus?
Was Jezus een werkelijk mens in de geschiedenis? Bestaat er bewijs voor Zijn bestaan? Wat beweerde Hij over Zichzelf? Bestudeer hier het bewijs.

Witte Donderdag
Wat is deze dag in de Passieweek? Waarom is deze belangrijk? Bestudeer de Bijbelpassages die op deze dag worden herdacht.

Wonderbaarlijke genezingen
Vanwaar al die heisa om wonderbaarlijke genezingen? Laten we eens naar de Bijbel luisteren, in plaats van de media. De wonderen van Christus doorstaan de test!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden