Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Wie is Jezus Christus?


Wie is Jezus Christus? Een nederig begin
Wie is Jezus Christus? Hij is de enige Zoon van God, maar toch verliet Hij de troon van Zijn vader om uit het lichaam van een vrouw geboren te worden. Hij werd de Mensenzoon, zodat wij zonen van God konden worden.

Hij werd verwekt door de Heilige Geest en geboren uit een maagd. Hij leefde in armoede en was buiten Nazaret een onbekende. Hij had geen rijkdom en geen invloed.

Hij legde Zijn koningsgewaad neer, in ruil voor plattelandskleding. Hij was rijk, maar voor ons werd Hij arm. Hij sliep in de stal van een ander, Hij reed op de ezel van een ander, Hij werd in het graf van een ander begraven.


Wie is Jezus Christus? Zijn wonderlijke werken
Wie is Jezus Christus? De geschiedenis heeft nooit iemand als Hem gekend. Als baby jaagde Hij een koning angst aan. Als tiener verbaasde hij de theologen met Zijn kennis en wijsheid, want Zijn kennis kwam rechtstreeks van God.

Als volwassen man heerste Hij over de elementen en bracht Hij een razende zee tot bedaren. Hij genas mensen zonder medicijnen en voedde duizenden met het lunchpakket van een klein jongetje. Zelfs demonen gehoorzaamden Hem en Hij gaf het leven terug aan mensen die al gestorven waren.

En toch leed Hij en onderging Hij in zijn lichaam en ziel de toorn van God over de zonde van de hele mensheid. Hij werd verafschuwd en door de mensen afgewezen. Hoewel Hij onschuldig was, werd Hij door een burgerlijk rechter schuldig bevonden en tot de dood aan het kruis veroordeeld.


Wie is Jezus Christus? Een levensveranderende invloed
Wie is Jezus Christus? Door Zijn lijden en dood heeft Hij de volledige prijs betaald voor de zonden van alle mensen die in Hem geloven. Hij heeft ons bevrijd van het zekere oordeel en de eeuwige afkeuring van God, die anders het lot voor ons allen zouden zijn geweest.

Sommigen hebben hun leven voor anderen gegeven, en grote mannen zijn gekomen en weer gegaan, maar Jezus Christus leeft verder. Herodes kon Hem niet doden. Satan kon hem niet stoppen. De dood kon Hem niet vernietigen. Het graf kon Hem niet vasthouden. Omdat Hij volledig is tegemoetgekomen aan Gods perfecte rechtvaardigheid, heeft Hij de dood overwonnen en is Hij op de derde dag uit de dood opgestaan, zoals Hij van tevoren had gezegd.


Wie is Jezus Christus? Een vraag voor ons allen!
Wie is Jezus Christus? In de afgelopen 2000 jaar is elke man, elke vrouw en elk kind met diezelfde vraag geconfronteerd. In Matteüs 16:15 zei Jezus het als volgt: "En wie ben ik volgens jullie?" Eén van zijn discipelen, Simon Petrus, antwoordde: "U bent de messias, de Zoon van de levende God." Nu is het jouw beurt. Wie is Hij volgens jou?


Zoek nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden