Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Wonderbaarlijke genezingen


Wonderbaarlijke genezingen - Vanwaar al die heisa?
Iedereen lijkt tegenwoordig op zoek naar een wonderbaarlijke genezing. Via boeken, televisie, internet, digitale media, sportstadions - noem maar op... De gedachte dat wonderbaarlijke genezingen mogelijk zijn, brengt allerlei verschillende mensen naar allerlei vreemde plaatsen. Wacht. Hoe zit het met de wonderbaarlijke genezingen van Jezus Christus uit de Bijbel? Waarom lijken we op alle mogelijke plaatsen te zoeken.... maar niet in de Bijbel?

Jezus verrichte vijfendertig verschillende wonderen die in de Evangelieboeken zijn vastgelegd. Matteüs noemt er twintig, Marcus vermeldt er achttien, Lucas twintig, en het boek van Johannes verhaalt over zeven wonder. Maar dit zijn niet alle wonderen die Jezus heeft verricht. Er worden in Matteüs twaalf verschillende voorvallen genoemd waarin Jezus een aantal prachtige dingen doet. Kijk bijvoorbeeld eens naar Matteüs 15:20, waar we lezen: "Er kwamen grote mensenmassa’s op hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht, die men aan zijn voeten legde, en hij genas hen allen."


Wonderbaarlijke genezingen - Het Bijbelse verslag
Veel mensen twijfelen vandaag de dag aan de wonderbaarlijke genezingen van Jezus die in de Bijbel worden genoemd. Waarom? Omdat veel mensen tegenwoordig twijfelen aan het bestaan van God en Zijn macht. Voor een Christen is het duidelijk dat de wonderen van Christus bovennatuurlijke gebeurtenissen zijn, die door God de Vader werden uitgevaardigd toen Hij zijn Zoon de macht gaf om deze voor Zijn glorie uit te voeren. In Johannes 14:10-13 wordt gezegd: "Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt." Voor mensen die in Jezus geloven is dit bewijs van de bovennatuurlijke macht die de wonderen mogelijk maakte. Ungers "Woordenboek van de Bijbel" definieert wonderen als volgt: "Bovennatuurlijke manifestaties van Goddelijke macht in de externe wereld, die op zichzelf bijzondere openbaringen zijn van de aanwezigheid en de macht van God, en die in verband staan met andere bijzondere openbaringen waaraan zij ondergeschikt zijn, maar die zij bewijzen en in stand houden."

Hieronder staan enkele van de wonderbaarlijke genezingen die Jezus in de Bijbel verrichtte. Wanneer je deze voor jezelf leest, onthoud dan dat God God is, de Schepper van de hemel en de aarde.

Hij genas de zoon van de edelman in Kana (Johannes 4:46-54); Hij genas de verlamde man bij de poel van Betzata (Johannes 5:1-9); Hij genas de schoonmoeder van Petrus (Matteüs 8:14-15; Marcus 1:29-31; Lucas 4:38-39); Hij reinigde een melaatse (Matteüs 8:2-4; Marcus 1:40-45; Lucas 5:12-16); Hij genas de dienaar van een centurion (Matteüs 8:5-13; Lucas 7:1-10); Hij genas een blinde en stomme demonische man (Matteüs 12:22; Lucas 11:14); Hij genas de vrouw die een bloedprobleem had (Matteüs 9:20-22; Marcus 5:25-34; Lucas 8:43-48); Hij wekte de dochter van Jaïrus op uit de dood (Matteüs 9:18-19,23-26; Marcus 5:22-24,35-43; Lucas 8:41-42,49-56); en Hij herstelde het oor van Malchus (Lucas 22:49-51; Johannes 18:10).


Wonderbaarlijke genezingen - Een peulenschil voor een almachtige God!
Wonderbaarlijke genezingen? Kom op zeg! Dat zijn maar wat prachtige verhaaltjes die door een groep godsdienstfanaten zijn bedacht. Natuurlijk is het voor mensen die God, de Schepper van het Universum, en Zijn Zoon Jezus Christus ontkennen heel gemakkelijk om de historische werkelijkheid van de Bijbelse wonderen van Christus te ontkennen. Maar als wij een punt bereiken waarop we geloven dat God bestaat en dat Hij in Zijn absolute macht alles kan scheppen wat we zien, dan zijn wonderen geen enkel probleem. Dan zijn wonderen niets meer dan een opschorting van de natuurwetten die Hij eerst zelf al had geschapen. Wanneer we in God en Zijn ultieme macht geloven, dan hebben we geen probleem om in Zijn Zoon, Jezus Christus, te geloven. Dan geloven we dat Hij uit een maagd werd geboren, een perfect leven leidde, alle werken uitvoerde die door de Schrift worden onthuld en aan een kruis stierf om de prijs te betalen voor alle zonden van de hele wereld, om de mensheid met God te verzoenen en Hem te aanbidden! God heeft nog steeds de controle over alle dingen en Hij zal dit ook altijd blijven hebben! Wonderen vinden tegenwoordig nog steeds plaats als zij in Gods plan passen voor de levens van de mensen die er door worden geraakt. God is liefde. Op wonderlijke wijze houdt Hij van ons, ongeacht wat wij gedaan hebben! Ieder van ons is een "wonder" in Zijn ogen, omdat Hij ons naar Zijn eigen gelijkenis heeft geschapen.


Lees nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden