Clicky

Произход на Великден

Произход на Великден

 - Пасхалното агне
Вие сте тук: Исус Христос >> Произход на Великден

Произход на Великден – еднократно събитие
Произходът на Великден, като християнски празник, може да се намери в страниците на самото писание. Матей, Марко, Лука и Йоан, всички последователи на Исус, предлагат свои собствени уникални записи като очевидци на разпятието и възкресението на Исус Христос. Именно това кулминационно събитие в християнството се празнува на Великден всяка година.


Произход на Великден – възкресението на Исус Христос
Произходът на Великден всъщност започва като част от еврейската Пасха, тъй като Христос е бил разпнат и възкръснал по време на седмицата на Пасхата. Христос се смята от християните за истинското пасхално Агне, за което се говори в Изход, тъй като Той самия става съвършената, безгрешна жертва за греховете на всички хора. Евреите, които са избрали да следват Христос, тогава почитат този ден през следващите години по време на периода на Пасхата, но тъй като християнството се разпространява сред нехристиянски народи, честването на Великден постепенно се съчетава с езическите традиции „обреди на пролетта”. Модерните празнувания са резултат от този компромис. В същото време, Великден често е единственият ден, в който много хора ходят на църква и се запознават с „благата вест” за Исус Христос.


Произход на Великден – Христос, изявен в еврейската Пасха
Началото на Великден може да бъде проследено по пасхалната церемония. Християнските учени вярват, че Старият завет е скрития Христос, а Новият завет е изявения Христос. Нека разгледаме елементите на Пасхата в светлината на живота на Христос. По традиция, агнето, което ще бъде принесено в жертва по време на Пасхата, се избира четири дни преди да се направи жертвата. Исус се качи в Ерусалим четири дни преди да бъде разпънат на кръста. Агнето обичайно се убива в 3 часа следобед на Пасха. Исус изрече думите „Свърши се” и умря на кръста в 3 часа следобед (това традиционно е известно като Разпети петък, но много библейски учени са установили, че разпятието е било в сряда или четвъртък). Празникът на безквасните хлябове започва на залез слънце. Един от ритуалите, включващ жертва на зърно, представляващо първите плодове на реколтата. Исус, според апостол Павел, е първият плод на възкресените от мъртвите (1 Коринтяни 15:20). По време на вечерята на Пасхата, три безквасни хляба (матца) се слагат заедно. Християните гледат на тези матца като представители на Отец, Сина и Светия Дух. Средният матца е разчупен, както Христос казва по време на Тайната вечеря: „Това е Моето тяло, разчупено за вас.” Средният матца също е на резки и пробит, както Исус е бил по време на Неговото разпъване на кръст, и е било пророкувано в Исая 53:5, Псалом 22:16 и Захария 12:10. Този матца тогава се увива в бяла кърпа и се скрива, така както Христос е бил увит в ленено платно и положен в гроба.


Произход на Великден – библейски записи
Великден (също така известен като Възкресение), е събитие, от което зависи цялата християнска вяра. Павел, първо еврейски лидер, враждебен към християните, се обръща, когато среща Исус по пътя към Дамаск (Деян. 9). Като очевидец на Христос, Павел прави пределно ясно, че без възкресението няма основание за вяра в Христос: Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен; и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. (1 Коринтяни 15:12-29)

Когато Христос се ражда, Той изпълнява редица пророчества от Стария завет за Месия. По времето на Неговото разпятие, възкресение и възнесение, Той е изпълнил повече от 300 от тях. Тези цифри сами по себе си предоставят объркващи доказателства, че Исус Христос е обещания Месия. Така с основание християните по целия свят зачитат Великден като много специален случай. Но в първите дни на църквата, повечето християни са били еврейски обръщенци. Тъй като Исус е бил разпънат и възкръснал по време на периода на Пасхата, тяхното честване на възкресението на Христос е прието да е по време на годишното празнуване на освобождението от робството в Египет. Християните евреи (или месиански евреи) разглеждат Пасха като символ на времето, когато Христос освобождава всички вярващи от наказанието за греха (чрез смъртта Си на кръста) и смъртта (чрез възкресението Си от мъртвите).


Произход на Великден – какво означава Възкресението за вас?
Произход на Великден? Може ли човек, който твърди, че е Бог и след това възкръсва от мъртвите, всъщност да е Бог в човешка форма? Той някой ли е, Когото трябва да следвате? К. С. Луис задава същите въпроси и стига до заключението, че има само три възможности. Исус Христос твърди, че е Бог. Следователно, да казваме, че е просто „добър човек” или „велик учител”, е да го наричаме лъжец. Всеки нормален човек, който претендира, че е Бог, а в действителност не е, трябва да бъде луд – лунатик! Ако Христос не е нито лъжец, нито луд, тогава има само едно възможно заключение - Той трябва да е Господ! Ако Той е Господ, какво означава Възкресението за вас?

Изучете повече сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Кой е Исус Христос?
Произход на Рождество
Произход на Коледа
Кой е Исус?
Произход на Великден
Названията на Исус
Произход на Великден
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Произход на Великден to My Google!
Add Произход на Великден to My Yahoo!
XML Feed: Произход на Великден
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.