Clicky

Исус Бог ли е?

Исус Бог ли е?

 - Открийте това сега
Вие сте тук: Исус Христос >> Исус Бог ли е?

Исус Бог ли е? Историческо обсъждане
Исус Бог ли е? Отговорът на този въпрос е единствения реален спор около историческия Исус. Няма легитимен учен днес, който да отрича, че Исус е историческа фигура, която живя на тази земя преди 2000 години, че Той извърши забележителни чудеса и деяния на милосърдие, и че Той умря с ужасна смърт на римски кръст извън Ерусалим. Емоционално зареденият спор се фокусира специално върху това дали Исус е Бог въплътен, Който възкръсна от мъртвите на третия ден след разпятието Си.


Исус Бог ли е? Единствената възможност
Исус Бог ли е? Много хора са се занимавали с този „духовен” спор, приемайки Исус с ума си като един велик човек, велик учител, или велик пророк. Въпреки това Исус и Неговите вдъхновени последователи не са говорили със заобикалки, когато Го обявяват за Бог (Йоан 10:30-38, Матей 16:13-17, Марк 14:61-64, Йоан 14:6, Евреи 1:8 , Колосяни 1:16, Йоан 12:40-41 [цитирайки Исаия 6:1-10]). Поради това всеки вид интелектуален компромис, наричащ Исус „добър човек”, е логично несъвместим. Защо? Защото наистина има само три законни алтернативи за идентичността на Исус Христос. Той е или лъжец, или луд или нашия Господ и Бог. Тъй като Исус твърди, че е Бог, твърденията му са или истина, или лъжа. Ако са лъжа, Той трябва да е един лъжец, съзнателно заблуждаващ народа. Или Той е бил луд, искрено вярвайки си Сам, че е Бог, когато в действителност е бил просто човек. Въпреки това, ако Исус е бил „добър човек”, както мислят повечето хора, тогава как може Той да бъде добър и луд, или добър и лъжец? Има само една логически последователна алтернатива – Той трябва да е казвал самата истина. В допълнение към логическото противоречие, забележителните исторически, археологически и ръкописни доказателства показват, че Исус не е нито лъжец, нито луд. Отново, единствената възможност е, че твърдението Му е вярно. Исус е Господ и Бог.

Единственият реален аргумент, който остава, е, че Исус е бил просто една легенда или мит. Има малка вероятност твърденията на Исус да са легенда. Просто не е имало достатъчно време, за да може легендарното развитие на историята да замени онова, което наистина се е случило. Например, сега ние знаем, че Евангелията са написани от 30 до 50 години след разпъването на Исус. По-драматично, ние сега определяме някои от ранните християнски писания, обявяващи живота, смъртта и възкресението на Исус, за от 3 до 10 години след разпъването Му. Това включва писмата на Павел до Коринтяни, Римляни и Галатяни. И накрая, ако твърдението на Исус, че е Бог, е мит, тогава ранните еврейски противници на християнството със сигурност щяха да представят факта, че тези твърдения никога не са се случили. За разлика от съвременните скептици, еврейските равини никога не отрекоха, че Исус заявява, че Той е Бог. Вместо това, те Го нарекоха лъжец, и Го осъдиха за богохулство.


Исус е Бог? Единственият отговор
Исус Бог ли е? След като сте задали всичките си въпроси, претеглили сте всички доказателства, и сте тествали всички аргументи, в крайна сметка ще се сблъскате с този въпрос. В Матей 16:15, Исус казва така, „Но Кой казвате вие, че съм Аз? Един от учениците му, Симон Петър, отговори: ‘Ти си Христос, Синът на живия Бог.’” Какъв е вашият отговор?

Задайте повече въпроси сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Исус Бог ли е?
Възкресението на Исус
Евангелие на Лука
Случаят Христос
Историческият Исус
Кой е Исус Христос?
Исус е Бог
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Исус Бог ли е? to My Google!
Add Исус Бог ли е? to My Yahoo!
XML Feed: Исус Бог ли е?
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.