Clicky

Исус е Бог

Исус е Бог

 - Значение
Вие сте тук: Исус Христос >> Исус е Бог 2
(Прочетете Исус е Бог Част 1 Първо)

Исус е Бог – на Него Му се покланят

 • Исус прие поклонение преди Неговото възнесение
  Матей 28:16-17 : „А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи. И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.”

  Забележете, че на Исус се покланяха при Неговото раждане, през цялото Му служение, след възкресението Му и отново тук – точно преди Неговото физическо възнесение на небето. Неговата божествена природа, като част от Божеството (заедно с Отца и Светия Дух), никога не е била поставяна под въпрос от Него или от тези, които наистина знаеха кой е Той и го следваха.

 • Разбирането на Павел като апостол и водач на църквата
  Колосяни 1:15-16; 2:9 : „В Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено ... Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството ...”

  И в Тит 2:13-14 Павел се обръща към Него като „нашия велик Бог и Спасител, Исус Христос, Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи ...”

  Посланията на Павел са били някои от най-ранните християнски писания, като повечето от тях всъщност предшестват четирите евангелия – все пак те правят едни от най-силните изявления относно ясното разбиране на първата църква за Исус като Твореца, Бог в човешка форма.

 • Исус ще бъде почитан от всяка твар в небето
  Откровение 5:13-14 : „И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето и всичко що има в тях, чух да казват: На Този, Който седи на престола, и на Агнето да бъде благословение и почит, слава и господство, до вечни векове. И четирите живи същества казаха: Амин! И старците паднаха, та се поклониха.”

  Последната книга на Библията пророчески сочи към времето, когато всяко живо същество ще разбере и признае, че Исус, „Божия Агнец, който носи греха на света” (Йоан 1:29) е също Бог, Който ние трябва да хвалим, почитаме и Му се покланяме – и със сигурност не е бил обикновен простосмъртен, за чиято самоличност е необходимо подобряване от Константин (римски император) стотици години, след като Той беше на тази земя!

Исус е Бог – защо това е от толкова голямо значение
Но Исус и Неговите последователи направиха истината много ясна, както сме виждали на страниците на най-ранните документи, относно кой беше Той и кой е – и колко е наложително да разберем и обхванем тази истина. Вижте Неговите ясни думи за жизненоважното значение на Неговата самоличност.

  „Аз съм светлината на света. Който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота ...

  „Но вие нямате представа от къде идвам или къде отивам ... Вие не познавате Мен или Отца Ми ... По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете "

  „Когато говореше това, мнозина повярваха в Него. Тогава Исус каза: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици. Тогава ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. "

  - Исус, записан в Йоан глава 8

Научете повече!

(Compliments of Mark Mittelberg)


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Кой е Исус Христос?
Историческият Исус
Случаят Христос
Евангелие на Лука
Исус е Бог
Възкресението на Исус
Исус Бог ли е?
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Исус е Бог to My Google!
Add Исус е Бог to My Yahoo!
XML Feed: Исус е Бог
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.