Clicky

Исус е Бог

Исус е Бог

 - Библейски доказателства
Вие сте тук: Исус Христос >> Исус е Бог

Исус е Бог – Какво говори Библията за божествеността на Исус?
Дали Библията, която е най-стария и исторически най-достоверен източник, всъщност твърди, че Исус е Бог? Какво ни казва тя за Исус и Неговата божественост?

Нека направим кратък преглед на някои от многобройните пасажи, които ясно и последователно отговарят на този въпрос, направо от страниците на Писанието. Ще започнем с връщане назад 700 години преди живота на Христос към Стария завет, книгата на Исаия.


Исус е Бог – пророчествата

 • Божественият Месия, пророкуван в Стария завет
  Исая 7:14: „Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.”

  „Емануил” буквално означава: „Бог с нас”. Виж също Матея 1:23; Исус беше „Бог с нас.”

 • Този Месия ще се роди син на човек, но с по-висша природа
  Исая 9:6: „Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.”

  Това е радикално изявление, идващо от монотеистичен еврейски пророк – особено назоваването на човешко същество „Бог могъщ”, но Бог го изпълнява векове по-късно в Христос.

 • Няколкостотин години по-късно, но все още повече от половин хилядолетие преди Исус да се роди на земята, беше пророкувано още за божествената природа на Месията

  Даниил 7:13-14: „Един като човешки син идеше с небесните облаци ... И Нему се даде владичество, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.”

  „Човешкият Син” беше основното название на Исус, което Той използваше за Себе Си – и този пасаж показва, че това е ясно и силно заявяване на божественост. И в Марк, най-ранното от четирите Евангелия, Той също така включва безспорната фраза, „идващ на небесните облаци” и го прилага към Самия Него (Марк 14:62). Слушателите Му разбраха това, отказаха да го повярват и го добавиха към техните причини да се опитат да го убият.


Исус е Бог – Неговото земно служение

 • Мъдреците се поклониха на бебето Исус
  Матей 2:11: „И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха.”

  Наред с това, че бяха водени до мястото, където е роден Исус, тези мъдреци очевидно са информирани от Бога за божествената идентичност на Исус и така те реагираха по подходящ начин, покланяйки Му се.

 • Исус приемаше поклонение от учениците Си
  Матей 14:32-33: „И като влязоха в ладията, вятърът утихна. А ония, които бяха в ладията, Му се поклониха и казаха: Наистина Ти си Божий Син.”

  В еврейската култура, човек може да се покланя само на един истински Бог; действията им показват, че те признават Исус като божествен. И Исус не ги поправи или каза: „Не разбирате ли, че аз съм просто един смъртен пророк? Спрете да ми се покланяте!” Напротив, Той прие тяхното покланяне, знаейки че е наистина Бог в човешка плът.

 • Исус заявяваше го Сам за Себе Си
  Йоан 8:58-59: „Исус им рече: Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм. Тогава взеха камъни да хвърлят върху Му; но Исус се скри и излезе от храма”

  Това е мощно двойно потвърждение от Исус: първо, че Той е съществувал преди човешкото Си раждане и е бил жив и съществуващ (като Бог) преди Авраам, и второ, че Неговото назоваване с „Аз съм” – е едно и също име, използвано за Бог Йехова в Изход 3:14. Слушателите му отново разбраха и вдигнаха камъни, за да Го убият!

 • Друго твърдение за Исус като Бог
  Йоан 10:30-33: „Аз и Отец едно сме. Юдеите пак взеха камъни за да Го убият. Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тия дела искате да Ме убиете с камъни? Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, бидейки човек, правиш Себе Си Бог.”

  Никъде не е по-ясно, отколкото е тук: Исусовите високообразовани слушатели разбираха твърдението Му, че е Бог. Те имаха само два възможни отговора: да се смирят и да се поклонят пред Него както мъдреците и учениците го направиха по-рано, или да отхвърлят това Му твърдение и да го осъдят като богохулник. За съжаление, те избраха втория вариант. Но забележете, че Исус не спори с тяхното обвинение, тъй като то беше точно. Той наистина твърдеше, че е Бог!

 • Отговорът на Тома към възкръсналия Исус
  Йоан 20:27-29: „Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой! Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.”

  Този ученик осъзна, поради възкресението на Исус, кой беше наистина Исус – и смирено Му се поклони и обяви истинската Му самоличност: „Господ мой и Бог мой!” Исус не само прие това заявление, но благослови всички ученици – и всички нас днес – които осъзнаваме същото и заставаме в смирено поклонение.

Прочетете Исус е Бог Страница 2


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Исус Бог ли е?
Исус е Бог
Евангелие на Лука
Случаят Христос
Кой е Исус Христос?
Историческият Исус
Възкресението на Исус
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Исус е Бог to My Google!
Add Исус е Бог to My Yahoo!
XML Feed: Исус е Бог
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.