Clicky

Възкресението на Исус

Възкресението на Исус

 - Драматично свидетелство
Вие сте тук: Исус Христос >> Възкресението на Исус

Исусовото възкресение – съществена част от християнската вяра
Възкресението на Исус от мъртвите е от съществено значение за християнската вяра, както и Неговата смърт на кръста. Павел пише в първото си писмо до Коринтяните „Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията” (1 Коринтяни 15:3-4). Павел подчертава значението на Възкресението с изявлението си „и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват” (1 Коринтяни 15:14-15).


Исусовото възкресение – историческо събитие?
И така, възкресението на Исус от мъртвите историческо събитие ли е? То се обявява и в четирите евангелия, както и в древните преписки. Ако тези дела са исторически документи, както се твърди, че са, тогава те разкриват свидетелство на едно историческо събитие. Според трудовете на Аристотел, тези парчета отговарят на критериите за законни исторически документи. Въпреки това, тъй като те описват чудодейни събития, те не са признати от светското общество за валидно свидетелство. Как тогава ще бъдат утвърдени тези записи? Два въпроса трябва да бъдат зададени. Първо, дали авторите на тези литературни парчета се съмняват в работата си или чрез живота си те потвърждават своето свидетелство? Второ, дали утвърдените исторически власти потвърждават тези записи?


Исусовото възкресение – свидетелството на учениците
Мъжете, които вярваха във възкресението на Исус от мъртвите, познати днес като ученици на Христос, техните показания, както и техните убеждения, със сигурност бяха изпитани от тези, които не вярваха. С изключение на Йоан, всеки един от тези мъже е бил умъртвен. Чрез мъчителна и жестока смърт. Още по-мъчителен е бил живота им, тъй като тези хора са били преследвани от светските власти и са преминали през много трудности при разпространението на любимото си Евангелие, което те разгласяваха. Павел пише във второто си писмо до Коринтяните „Пет пъти юдеите ми удариха по четиридесет удара без един; три пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни, три пъти съм претърпял корабокрушение, една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини. Много пъти съм бил и в пътешествия; в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя; в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота” (II Коринтяни 11:24-27). Павел е обезглавен по-късно след страдание в тъмницата в Рим в продължение на много години. Неговата смърт беше далеч по-малко тежка от тази на братята му, тъй като беше римски гражданин, а те често не бяха. Тези хора вярваха, че Господ им позволява да страдат много, тъй като няма по-добро доказателство за тяхната искреност и за истинността на посланието им, от тяхната издръжливост и постоянство без никаква надежда за земна награда. Всеки един от тях можеше да избегне такива мъчения и унижения, просто отричайки възкресението на Христос. Това беше целта на техните мъчители. Въпреки това, нито един не отстъпи пред мъчителите си и това е драматично доказателство за отхвърлянето на всяка теория на конспирацията.

Прочетете Възкресението на Исус Страница 2


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Разпъването на Исус
Възкресението
Възкресението на Исус
Възкресението на Исус
Невероятни изцеления
Исус Христос
разпъване
Исус се молеше
Притчите на Исус
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Възкресението на Исус to My Google!
Add Възкресението на Исус to My Yahoo!
XML Feed: Възкресението на Исус
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.