Clicky

Божият Агнец

Божият Агнец

 - Обичайте нашия Бог
Вие сте тук: Исус Христос >> Божият Агнец

Божият Агнец – Месията
Месията е наречен "Божий Агнец" в целия Нов завет на Библията. Това може да изглежда особен етикет за тези, които не са запознати с библейските идиоми, но за тези, които знаят Библията, това е ценна титла за любимия Месия, Исус Христос.


Божият Агнец – библейски корени
Пророческите обрисувания и препратки към идващия Божий Агнец са разпръснати из Стария завет на Библията. Всъщност, много библейски учени вярват, че цялата Библия (66 книги, написани от 40 автора за период от около 1600 години) разказва историята на Исус Христос. Всяка история, всяко родословие, всяко преброяване, всяка страница, всеки детайл, говорят за нашия Господ и Спасител. В първата книга на Библията, Битие, откриваме едно от най-известните пророчества за идващия Божий Агнец. В Битие 22, Бог заповядва на Авраам да принесе любимия си син Исаак в жертва. Бог не одобрява принасянето на дете в жертва – Той предсказва жертването на Собственото Си дете за хората. Авраам е послушен на Бога, не желае да задържа нищо срещу Бог, дори и любимия си син. Това беше един изпит за Авраам и свидетелство пред света. По пътя към олтара, Исаак пита баща си "Виж, огъня и дървата, а къде е агнето за всеизгарянето?" В отговор Авраам пророкува, "Сине мой, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне; и така двамата отидоха заедно" (Битие 22:7-8).

Когато пристигнаха на мястото за жертва, Авраам се подготви да принесе Исаак на Господа, но преди Авраам да убие детето си, Бог го спря. Четем, "Авраам простря ръката си та взе ножа да заколи сина си. Но ангел Господен повика от небето и рече:" Аврааме, Аврааме! И той каза: "Ето ме." А той каза: „Да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо; защото сега зная, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за Мене и сина си, единствения си син.”(Битие 22:10 -12). Преди да слязат от върха, където Авраам трябваше да принесе Исаак, Авраам отново пророкува за идването на Божия Агнец, "И Авраам наименува това място Йеова Ире: и според това се казва и до днес: На хълма Господ ще промисли "(Битие 22:14). Приблизително 2000 години по-късно, при това на същата планина в покрайнините на Ерусалим, Бог пожертва Единствения Си Син, Божия Агнец, като жертва за грях, за да помири падналия човек със Светия Живеещ Всемогъщ Бог.


Божият Агнец – пасхалното агне
Божият Агнец е драматично разкрит в Изход 12 и 13, с еврейския празник на Пасхата. Това е може би най-ясното предвещаване за идващия Божий Агнец, Месия. Празникът Пасха се чества всяка година на 14-ия ден от еврейския месец Нисан. Тя се яде в спомен на „пропускането” от Господ на къщите на тези, които бяха пожертвали пасхалните агнета и бяха поръсили кръвта върху техните дървени странични и горна прелки на вратите, докато ангелът на смъртта посети онези, които не бяха поръсили с кръвта на агнето. Ангелът на смъртта беше последната от десет чуми, изпратени от Бог, за да изкупи Своя народ от робията в Египет, земята на робството. Приблизително 1500 години по-късно, на 14-ия ден на Нисан, Пасхалния Божий Агнец, Исус Христос, беше принесен в жертва на дървен кръст за греховете на цялото човечество. Когато денят Господен дойде, тези, които са се покрили с кръвта на Агнеца, приемайки Христос, ще бъдат съхранени в безопасност, докато света плаща за бунта си срещу Бог.


Божият Агнец – „Който понесе греха на света!”
"Ето! Божият Агнец, Който носи греха на света!" Това заяви Йоан в Йоан 1:29, когато видя Исус за първи път. Йоан Кръстител беше „гласът на един, който вика в пустинята: ‘Пригответе пътя на Господа, прави направете Неговите пътища’”(Исая 40:3; Матей 3:03). Той предупреди света "Покайте се, защото Небесното царство наближи" (Матей 03:02). Апостолите "излязоха и проповядваха, че хората трябва да се покаят" (Марк 6:12), и Исус заяви: "Аз ви казвам, че ако не се покаете, всички ще загинете" (Лука 13:3,5). „Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа...” (Деяния 3:19). Всемогъщият Бог е дал това свидетелство на падналия свят: "определено е на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд" (Евреи 9:27). Затова, покайте се за греховете си и приемете Господа, вашия Бог, който "толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот" (Йоан 3:16).

Научете повече сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Ученичество

Божият Агнец
Съществува ли Ада
Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Служение
Евангелизъм
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Божият Агнец to My Google!
Add Божият Агнец to My Yahoo!
XML Feed: Божият Агнец
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.