Clicky

Невероятни изцеления

Невероятни изцеления

 - Чудесата на Исус
Вие сте тук: Исус Христос >> Невероятни изцеления

Невероятни изцеления – за какво става дума?
Всеки изглежда, че търси чудно изцеление в наши дни. Хората търсят чрез книги, аудиокасети, кабелна телевизия, спортни арени – вие кажете... Възможността за невероятно изцеление води всякакви хора на всякакви луди места. Чакайте. Какво ще кажете за чудните изцеления на Исус Христос, записани в Библията? Защо ние като че ли търсим навсякъде другаде, но не и там?

Има тридесет и пет отделни чудеса, които са били извършени от Исус, както са записани в евангелията. Матей записва двадесет; Марко споменава осемнадесет; Лука споменава двадесет и книгата на Йоан ни разказва за седем. Обаче това не са всички чудеса, които Исус извърши. Има дванадесет случая, посочени в Матей, когато Исус извършва няколко чудни дела. Като пример, вижте Матей 15:30, където се казва: „И дойдоха при Него големи множества, които имаха със себе си куци, слепи, неми, недъгави и много други, и сложиха ги пред нозете Му; и Той ги изцели.”


Невероятни изцеления – библейските записи
Много хора днес се съмняват в чудните изцеления на Исус, споменати в Библията. Защо? Тъй като много хора днес се съмняват в съществуването на Бога и Неговата сила. За един християнин е очевидно, че Христовите чудеса са свръхестествени събития от Бог Отец, Който упълномощава Сина, за да ги изпълни за Негова слава. В Йоан 14:10, 11 се казва: „Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела. Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела.” За един вярващ в Исус, това е доказателство за свръхестествената работа, която прави чудесата възможни. Unger's библейски речник определя чудесата като: „свръхестествени прояви на божествената сила във външния свят, в самите специални откровения за наличието и силата на Бога, и във връзка с други специални откровения, на които те се подчиняват, както и подпомагането в тяхното засвидетелстване, установяване и съхранение.”

Ето някои от чудните изцеления, извършени от Исус в Библията. Докато ги четете не забравяйте, че Бог е Бог, Твореца на небето и на земята.

Той изцели сина на благородника в Кана (Йоан 4:46-54); Той изцели куц човек при басейна на Витесда (Йоан 5:1-9); Той изцели тъщата на Петър (Мат. 8:14-15; Марк 1:29-31; Лука 4:38-39); Той очисти един прокажен (Матей 8:2-4; Марк 1:40-45; Лука 5:12-16); Той изцели слугата на един стотник (Матей 8:5-13; Лука 7:1-10); Той изцели един сляп и ням демонично натоварен (Матей 12:22; Лука 11:14); Той изцели жена с кръвотечение (Матей 9:20-22; Марк 5:25-34; Лука 8:43-48); Той възкреси дъщерята на Яир (Матей 9:18-19,23-26; Марк 5:22-24,35-43; Лука 8:41-42, 49-56) и Той възстанови ухото на Малх (Лука 22:49-51; Йоан 18:10).


Невероятни изцеления – дребни неща за един всемогъщ Бог!
Чудни изцеления? Я стига! Това са просто чудесни истории, разпространени от група религиозни зилоти. Разбира се, за онези, които отричат Твореца на вселената Бог и Неговия Син, Исус Христос, е лесно да отрекат историческата достоверност на чудесата на Христос, записани в Библията. Въпреки това, ако стигнем до място, където ние вярваме в Бог и абсолютната Му власт да създаде всичко, което виждаме, то чудесата не са проблем – те са просто спиране на природния закон, който Той е създал преди това. Щом повярваме в Бог и Неговата абсолютна сила, тогава нямаме никакъв проблем да вярваме в Сина Му, Исус Христос, и че Той е роден от девица, живял е перфектен живот, извършил е всички дела, които писанието разкрива и е умрял на кръста, заплащайки цената за греха на целия свят, за да се помири човека обратно с Бога и да донесе слава на Него! Бог все още и винаги ще контролира всички неща! Чудесата все още се случват днес, когато се впишат в Божия план за живота на засегнатите. Бог е любов. Като по чудо, Той обича всички нас без значение какво сме направили! Всеки от нас е „чудо” в Неговите очи, защото Той ни е създал по своя образ.

Прочетете повече сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Случаят Христос
Чудесата на Исус
Евангелие на св. Тома
Евангелие на Йоан
Удивителни чудеса
Възкресението на Исус
Евангелие на Лука
Исус е Бог
Евангелие на Матей
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Невероятни изцеления to My Google!
Add Невероятни изцеления to My Yahoo!
XML Feed: Невероятни изцеления
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.