Clicky

Названията на Исус

Названията на Исус

 - Особености
Вие сте тук: Исус Христос >> Названията на Исус

Названията на Исус – значението
Какво има в името? Дали названията и прозвищата на Исус имат някакво значение? В дните, когато беше написана Библията, израилтяните често избираха имената на бебетата си въз основа на характера на детето или външен вид, т.е. Исав (космат) и Корея (плешив). Някои бебета са наречени така заради инцидент с тяхното раждане или имената им са на базата на някаква надежда или молитва на родител, като името на Захария (Бог си спомни). Понякога бебетата получават името на обект от ежедневието, като Тамар (палмово дърво) и Тавита (газела). Родителите често наименуват децата си и по времето на деня, в което са били родени. Например: Саараим (зората), Одеса (новолуние). Състоянието на майката също често вдъхновява името: Лия (изтощена) и Маалий (болна).

Исус беше кръстен чрез пророчество. Матей 1:20-23 се казва: „Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: "Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил", което значи: Бог с нас.”


Названията на Исус – списъка
Защо има толкова много различни прозвища на Исус? Имената служат като описание на това кой е Исус и как Той работи в живота на хората. Някои учени са установили над 700 названия, както и различни имена за Исус в Библията. Да проучим няколко от тях тук.

Бог - Исус е наречен Бог в няколко пасажа в Библията. Заедно с безгрешния Си живот, чудесата и възкресението от мъртвите, Неговите твърдения, че е Бог, не се поклащат (Йоан 20:28).

Господ - В Новия завет този термин се използва като поздрав за издигнат човек. Учениците използват този термин, за да поздравят Исус като техен учител и господар (Мат. 22:43-44).

Слово – Това название е било използвано от апостол Йоан за да опише мисията на Исус. Наименованието посочва божествената същност на Исус и вечно и абсолютно божество (Йоан 1:1,14).

Месия - дългоочакваният „помазаник”, които ще спаси Израел. Исус дойде да избави човечеството от греха и смъртта (Йоан 4:25-26).

Алфа и Омега - Тези два знака са първата и последната буква от гръцката азбука. Това описателно название изразява вечната природа на Бог – началото и края (Откровение 1:8; 22:13).

Спасител - Исус е човекът, който спасява човечеството от вечност в ада.

Избавител – „Човек, който освобождава или избавя от трудност, опасност или робство, обикновено чрез плащането на откупна цена." В Новия завет Исус се разглежда като единствения Изкупител, който даде живота Си в откуп (Марк 10:45, Тит 2:14).

Светлината на света - Исус е Човека, който носи истинското познание на Бога. Онези, които отхвърлят тази светлина, навличат осъждение на себе си (Йоан 8:12; 3:19-21).

Божият Агнец - Това название се позовава на старозаветната система за жертвоприношения, където Бог приема кръвта на животните като умилостивение за грях (Йоан 1:29, 36). Кръвта на Исус направи умилостивение за греха!

Владетел на творението - Христос е съществувал преди създаването на света и Той е суверен над него (Откровение 3:14).

Посредник – Тъй като Исус е напълно Бог, Той може да представлява Бог пред човека. Тъй като Той е напълно човек, Исус може да представлява човека пред Бога. Помирението е възможно (1 Тимотей 2:5).

Хлябът на живота - Исус е един единственият източник на истинска духовна храна (Йоан 6:35).

Път, истина и живот – Исус е единственият път към рая, единственият източник на истина и основата на целия живот (Йоан 14:6)!


Названията на Исус – лично значение
Какво означават имената на Исус за вас? Имат ли те лично значение? Исус ваш Спасител ли е, ваш Посредник, ваш Изкупител? Ако не, ние Ви насърчаваме да научите повече за Него и да приемете дара на спасението, който Той е предложил за вас.

Ако Исус е вашия Спасител, изпълнени ли сте с благодарност за това, което Бог е направил за вас? Отделете малко време и Го хвалете, използвайки различните Му названия. "Господи, Ти си пътят, и истината, и животът. Ти си моят живот, без Теб животът ми не струва нищо. Ти си моя Спасител и моя Цар, Божият Агнец, който изкупи моя грях. Ти Си Алфа и Омега и Ти контролираш началото и края на всяко обстоятелство в живота ми. Ти си хляба на живота и аз мога да празнувам за духовната храна, която да ме държи в съвършен мир. Ти си моя Господ и моя Бог. В Твоето свято име, амин. "

Научете повече за Исус Христос!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Кой е Исус?
Произход на Рождество
Произход на Великден
Произход на Коледа
Названията на Исус
Кой е Исус Христос?
Произход на Великден
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Названията на Исус to My Google!
Add Названията на Исус to My Yahoo!
XML Feed: Названията на Исус
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.