Clicky

Възкресението на Христос

Възкресението на Христос

 - Косвените доказателства
Вие сте тук: Исус Христос >> Възкресението на Христос 2
(Прочетете Възкресението на Христос Част 1 Първо)

Възкресението на Христос – влиянието върху Неговите последователи
Най-силното косвено доказателство за възкресението на Христос включва промяната в Неговите ученици. По времето на смъртта на Исус, учениците бяха разпръснати (само Йоан е присъствал на разпъването на кръста), изплашени (Петър се отрече от Христос три пъти от страх да бъде свързан с Него) и скептични (двамата ученици по пътя за Емаус се съмняваха дори докато говореха с Исус; Тома искаше физически доказателства, преди да повярва). Изглежда много малко вероятно една група в това тъжно състояние изведнъж да обединят усилията си и да започнат църква, която трае и до днес; такава трансформация е много по-вероятна, ако зависи от преживяването на възкресения Христос. Какво друго може да се обясни дързостта и смелостта на една група, която първоначално се криеше в тайно (Йоан 20:19)?

Допълнителни косвени доказателства могат да бъдат намерени в акцента на апостолското учение. Вместо да се концентрират върху едно от поученията на Исус от Проповедта на планината, например, те обявяват възкресението на Христос. В действителност, в рамките на седмици след смъртта на Христос, апостолите бяха „с голяма сила ... давайки свидетелство за възкресението на Господ Исус” (Деяния 4:33). Повтарящите се срещи с възкръсналия Христос предоставят най-доброто обяснение за доминирането на тази тема.

Апостолите разгласяваха възкресението на Христос, а ранната църква се разрастваше бързо. Като секта на юдаизма – една религия упорито посветена на монотеизъм – е доста изненадващо, че те заявяват божественост на Христос, молят Му се като Господ и кръщават в Негово име! Телесното възкресение на Христос, заедно с идването на Светия Дух, отново е най-доброто обяснение за това.


Възкресението на Христос – да отговорим на възраженията
Много възражения са изправени срещу истинността на записите на възкресението. Въпреки че някои от тях са разгледани в тази статия, макар и накратко, има поне още едно, достатъчно широко разпространено, даващо основание за поглед по-отблизо.

Записите за възкресението си противоречат. Ако това е едно възражение, което сте чували, или се чудите сами, можете ли да се сетите за едно или две конкретни противоречия, без да се замисляте? Ако не, имайте предвид, че едно възражение, без специфична подкрепа, е само едно твърдение! Честността изисква твърдение като това, ако се използва в дебат, да бъде подкрепено с примери най-малкото.

Ако приемем, че тези примери са предоставени, е необходимо по-задълбочено разглеждане. Основните части по въпроса са Матей 28, Марк 16, Лука 24 и Йоан 20-21, с допълнителни записи в Деяния и 1 Коринтяни. Полезно упражнение, независимо дали имате или не притеснения относно съответствието между тези записи, е да се опитате да ги съгласувате сами след внимателно сравнение на всеки пасаж. Трябва да стане ясно, че въпреки че сметките могат да се различават в дребни детайли, те не си противоречат в обективния смисъл на думата. В действителност, те са взаимно допълващи се и изглежда да са в съгласие или не по същия начин като всяка съвкупност от независими записи, ако са направени от уплашени свидетели на такова травмиращо събитие. Надяваме се един пример е достатъчен да покаже този допълващ се характер. Матей 28:1 описва Мария Магдалина като първа, която вижда възкръсналия Христос, докато Павел, в 1 Коринтяни 15:5, посочва Петър като първият свидетел на възкресението. Това привидно противоречие е лесно да се съгласува, когато целта на посланието на Павел се разбере правилно. В това конкретен писмо, той защитава възкресението от официално и правно гледище, и така дава официалния списък свидетели (жените не са включени в тази конкретна културна обстановка, тъй като техните показания не са разрешени в съда). Тогава има смисъл в това, че той споменава Петър като първия официален свидетел на възкресението.


Възкресението на Христос – заключение
Предходната дискусия е кратка обработка на доказателства за и възраженията „против” физическото, историческото възкресение на Христос. Надяваме се, че сме представили полезен подход за справяне с всички допълнителни възражения, които биха могли да се появят (като нефизическо възкресение, или появите след възкресението просто като видения). Не забравяйте, че първата реакция трябва да бъде честен, обективен поглед към самите исторически записи. Може би този подход ще ви отведе една стъпка по-близо до „повярвайте в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите”!

Научете повече сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Възкресението на Исус
Разпъването на Исус
Невероятни изцеления
Възкресението
Притчите на Исус
разпъване
Възкресението на Исус
Исус се молеше
Чудесата на Исус
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Възкресението на Христос to My Google!
Add Възкресението на Христос to My Yahoo!
XML Feed: Възкресението на Христос
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.