Clicky

Възкресението на Христос

Възкресението на Христос

 - Преки доказателства
Вие сте тук: Исус Христос >> Възкресението на Христос

Възкресението на Христос – да установим значението
Възкресението на Христос е важна част от християнската вяра – историческо събитие, на което християнската доктрина или стои или пада. Апостол Павел изяснява това в първото си писмо до Коринтяните: Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен; и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. (1 Кор. 15:13-14, 19)

Всъщност Новия завет настоява, че вярата във физическото възкресение на Христос е едно необходимо условие за християнската вяра – никой не може да бъде спасен отделно от него. Това настояване се намира в стихове като Римляни 10:09: Защото, ако изповядаш, с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще бъдеш спасен.

Значението на възкресението на Христос се доказва и по-нататък в честотата и ентусиазма, с които се проповядва, докато ранната църква расте (например, Деяния 2:31; 4:33; 17:18; 26:23). Почти всяко обществено проповядване на Евангелието сочи към възкресението на Христос като надежда за всички, които желаят спасение.


Възкресението на Христос – опростяване на въпроса
Вярванията на един индивид във възкресението на Христос (или липсата на такова) като цяло могат да бъдат обобщени в отговорите на три въпроса:

 • Христос действително ли умира на кръста? Възкресението на Христос е очевидно невъзможно, ако Той първи не е умрял.

 • Ако Христос е умрял на кръста, наистина ли гробницата е празна? Отново, тук е очевидно – без един празен гроб, концепцията за възкресението няма основа.

 • Ако гробницата е празна, как да разберем, че възкресението на Христос е причината? Имаше ли появявания след възкресението? Ако може да се докаже, че Христос е умрял и е бил поставен в гробница, която се оказва празна, разумно е да се очаква нещо съмнително – освен ако, разбира се, Исус не се е появявал на отделни хора или групи след откриването на празната гробница.


Възкресението на Христос – да разплетем случая

 • Христос действително ли умира на кръста?

  Докато на „теорията за припадането” (че Христос не е умрял на кръста, но вместо това е припаднал и се е свестил по-късно в гробницата) е дадена различна степен на научно доверие в различни времена в съвременната история, една внимателна проверка на теорията разкрива нейните недостатъци. Първо, самият побой, който Исус получи, преди да бъде прикован на кръста, би бил достатъчен сам по себе си, за да изпадне в шок. Камшика --- оплетени кожени каишки, преплетени с метални болтове и завързан с остри парчета от кости – размахван от римските войници, най-вероятно е наранил и накъсал кожата, прониквайки в костите. Исус е бил в такова тежко състояние и изглежда вероятно да се е сринал, носейки кръста Си към Голгота – принуждавайки войниците на управителя да вземат Симон да го носи вместо Него (Maт. 27:32; срв. Марк 15:21; Лука 23: 26). Римските войници са били доста добри в това, което са правели, и неправилното изпълнение на едно разпятие поставяло собствения им живот в опасност. Ние можем, следователно, да бъдем доста сигурни, че те са били точни в оценката си за смъртта на Исус (Йоан 19:33). В действителност, един от войниците "пробожда едната Му страна с копие" (ст. 34), за да гарантира точността на изпълнението на тази присъда.

  Окончателният аргумент срещу теорията за припадане се основава на отговорите на апостолите при пост-възкресенските изяви на Христос. Ако само е бил припаднал и някак си се е свестил от хладния въздух в гроба, Той щеше да е в ужасна форма. Като се има предвид тежестта на побоя, както е отбелязано по-горе, щеше да са необходими седмици, може би дори месеци, за да се възстанови. Със сигурност човек в това състояние, не би вдъхновил учениците, уплашени и разпръснати след пленяването на Исус, да проповядват Неговото възкресение с дързост и смелост, които често застрашаваха собствения им живот!

 • Беше ли гроба Христос наистина празен?

  Една от безспорните подробности за Възкресението е, че гробницата е наистина празна. Първият показател е реакцията на еврейските власти, когато се сблъскват с твърдението на учениците, че Исус е възкръснал от мъртвите. Вместо да докарат тялото, или може би да организират търсене, те подкупват войниците, които са охранявали гробницата (Матея 28:11-15). С други думи, вместо да оборят твърденията на учениците, те просто ги отхвърлят. Павел също се осланя на празния гроб в 1 Коринтяни 15:6, когато споменава появата на Исус на 500, „повечето от които са все още живи.” Тъй като очевидците са все още живи, би било глупаво да направи такова смело и лесно опровергаемо твърдение, без доверие в точността му.

 • Христос явявал ли се е на някого след смъртта Си?

  Има много библейски свидетелства на независими изяви на Христос до над 500 различни хора след възкресението Му. Всъщност записите за възкресението изброяват над 12 различни изяви на Христос, като се започне с Мария Магдалена и завършва с апостол Павел. Тези появявания не са могли да бъдат халюцинации, дължащи се на различни ситуации, а броят на физически лица – няма такова нещо като „групова халюцинация.” Освен това, тези явявания са физически и материални по своята същност, както е видно от действията на Христос (например, ядене с учениците и предложение да докоснат ребрата и ръцете Му). Неговото възкресено тяло, макар и безсмъртно, е безспорно физическо тяло.

  Отговорите на горните въпроси се опитват да предоставят преки доказателства за историческата достоверност на възкресението на Христос. На този етап може да бъде полезно да попитаме дали има някакви допълнителни, косвени доказателства за възкресението Му.

Прочетете Възкресението на Христос Страница 2


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Второто идване на Христос
Исус Христос
Притчите на Исус
Разпъването на Исус
Възкресението на Исус
Чудесата на Исус
Невероятни изцеления
Възкресението
Исус се молеше
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Възкресението на Христос to My Google!
Add Възкресението на Христос to My Yahoo!
XML Feed: Възкресението на Христос
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.