Clicky

Тайната вечеря

Тайната вечеря

 - Вечеря с Христос
Вие сте тук: Исус Христос >> Тайната вечеря

Тайната вечеря: въведение
Тайната вечеря е едно от няколкото големи събития в земния живот на Исус Христос, които са записани в Библията. Тайната вечеря е описание на последното ядене на Исус Христос с учениците Си преди арестуването Му и разпъването на кръст преди около 2000 години. Тайната вечеря съдържа много значителни принципи и продължава да бъде важна част от християнския живот в целия свят.


Тайната вечеря: значението
Тайната вечеря е описана в три от четирите евангелия в Новия завет, Матей, Марк и Лука. Ето някои от животопроменящите принципи, както е записано в Евангелието на Лука. Първо, Исус предрича, че ще пострада скоро след храненето и това ще бъде последната му храна преди да завърши работата си за царството на Бога (Лука 22:15-16). На второ място, Исус дава на Неговите последователи символи за възпоминание на Неговото тяло и Неговата кръв, пожертвани в името на цялото човечество. "И като взе хляб, благодари, разчупи и даде им рече: ‘Това е Моето тяло, дадено за вас; това правете за Мое възпоменание’"(Лука 22:19).

Трето, Исус дава много важен принцип за живеене на християнски живот: най-големи са тези, които служат на другите, а не тези, които очакват да бъдат обслужени (Лука 22:26). И накрая, Исус дава надежда на Неговите последователи: „както Моят Отец завещава царство на Мене, а Аз завещавам на вас, да ядете и да пиете на трапезата Ми в Моето царство; и ще седнете на престола да съдите дванадесетте Израилеви племена”(Лука 22:29-30).

За последните две хилядолетия, Тайната вечеря вдъхнови хората да живеят чрез вяра в Исус Христос, служейки на другите, вместо да следват светски влияния на очакване да бъдеш обслужен.


Тайната вечеря: история на събитието
Тайната вечеря се състояла вечерта на подготовката за еврейската Пасха, много свещено време за еврейския народ в споменаването на времето, когато Бог спасява евреите от чумата на смърт по всяко първородно дете в Египет. Исус нарежда вечерята с цел като инструктира учениците Си къде да я организират. Дванадесетте Му ученика бяха с Него по време и след храненето. Тук Исус предрича, че Петър ще се отрече да Го познава три пъти преди петела да пропее тази сутрин, което се сбъдва. Исус също предрича, че един ученик, Юда Искариотски, ще Го предаде, което също се сбъдва. Тайната вечеря е събиране на Христос с учениците Си за общение за последен път преди арестуването Му и разпъването на кръст.


Тайната вечеря: приложението
След Тайната вечеря Исус Христос съзнателно и послушно позволява да бъде брутално разпънат на дървен кръст. Той направи това за да помири всеки един от нас с Бога чрез изплащане на дълга за нашите грехове, което ние никога няма да можем да направим със собствена сила. В замяна на това Исус иска само едно, не забравяйте този акт на любов, който Той извърши за нас. Исус Христос не трябваше да умре за нас. Той го направи, обаче, защото иска да види всеки от нас да седи на Неговата маса някой ден в небето. През Библията и в цялата история, истината на посланието за Христос е установена – че ние можем да се присъединим към Исус в небето, признавайки Неговата жертва и приемайки Го в нашия живот. В допълнение, ние можем да прилагаме поуките, които Исус учеше по време на Тайната вечеря, за да живеем верен живот тук на земята, служейки на другите с любов. Хлябът е символ на тялото на Исус, което никога не трябва да забравяме, тъй като ни бе дадено. Чашата представлява кръвта на Исус, която никога не трябва да забравяме, тъй като Той даде живота Си за нас. Исус Христос е предложил на всеки дара на Неговия живот, смърт и възкресение. Тайната вечеря ни напомня за жертвата на Христос и че чрез вяра в Него, ние можем да ядем с Христос през цялата вечност.

100% сигурни ли сте, че ще отидете в Рая?


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Второто идване на Христос
Разпъването на Исус
Удивителни чудеса
Разпъването на Исус Христос
Възкресението
Възкресението на Исус
Притчите на Исус
Чудесата на Исус
Невероятни изцеления
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Тайната вечеря to My Google!
Add Тайната вечеря to My Yahoo!
XML Feed: Тайната вечеря
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.