Clicky

Възкресението

Възкресението

 - и Живота
Вие сте тук: Исус Христос >> Възкресението

Възкресението: Целта и Обещанието
„Исус и каза “Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее” ( Йоан 11:25 ). Възкресението на Христос е предсказано стотици години преди Неговото чудно раждане. Той също предсказа това събитие на учениците Си (въпреки че те първоначално не разбраха). Той е Възкресението, както свидетелстват стотици.

Синът на Бога беше пожертван заради нас, за да изкупи нашите грехове. Когато Исус учи на това хората от онова време, много го считат за ерес и в резултат на това те поискаха смъртта му чрез разпятието, общо средство за наказание за закононарушителите. Вместо да се защитава пред властите, Исус мълчеше. Защо? Божественият план на Бог Отец, от началото на времето, беше това да бъде направено, така че да можем да имаме прошка и живот. Това беше Неговата цел.

Възкресението на Исус Христос е дар от Бога и изпълнение на Неговото обещание. Това е самата основа на християнството. От неподчинението на Адам в Едемската градина, цялото човечество се ражда с грешна природа. Господ ни казва, че има една цена, която трябва да бъде платена за греха, и че цената е смърт. „Защото заплатата на греха е смърт, но Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ” ( Римляни 6:23 ).

Живот без Христос може да предложи вечна смърт, но приемането на Исус като наш Спасител ни дава вечен живот. Тъй като вечната смърт не е това, което Бог иска за нас, Той предостави начин за умилостивение чрез разпъването на Сина Му, Исус, и Неговото възкресение.


Възкресението: Наградите за вяра


Чрез възкресението Бог ни предлага следното:

Нов живот

  • Римляни 6:2-3 – властта на греха е прекратена.
  • Римляни 6:4 – склонната към грях природа е погребана.
  • Римляни 6:6 - Греха вече не може да ни контролира и да ни държи в робство.
Нова природа
  • Римляни 6:5 - Сега можем да споделяме Живота с Христос чрез възкресението.
  • Римляни 6:11 – Нашата стара грешна природа е мъртва и ние имаме нов, променен живот в Бога.
Нова свобода
  • Римляни 6:13 - Ние вече не сме вързани от греха и можем свободно да се предадем на Бога.
  • Римляни 6:16 - Ние сме свободни да избираме нашия Учител, Бог или Сатана – нашите само два възможни избора.
С вяра, че Божието Слово е истина, можем да приемем Римляни 8:16-17 „Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И ако сме чада то сме и наследници, наследници на Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него.” Чрез възкресението на Христос е възможно ние да станем сънаследници заедно с Него. Какъв страхотен подарък! Това означава, че ние също може да победим вечната смърт и бъдем възкресени с нов живот и духовно тяло, когато нашето физическо тяло умре. Не сте ли благодарни, че чрез възкресението на Исус Христос всички тези неща ви се предлагат? Ако е така, кажете на Господ и приемете Неговия безплатен подарък.


Възкресението: Ваше вчера, днес и завинаги
Чарлз Спърджън пише за възкресението: „Господ Исус пострада за вярващите като техен заместник и на практика всеки спасен умира в Христос, Който го представлява. Вярващият възкръсва в Христос чрез силата на вечен съюз, който съществува между светията и неговия Спасител. Затова вярващият продължава да живее, защото Господ е казал: „Понеже Аз живея и вие ще живеете.” О слушателю, ако не сте в Христа, нямате нищо. Извън Христос се намирате в пустинята: с Него сте в рая. В Христос, вярващите притежават всички съкровища на мъдростта и знанието, и благодат, и сила, и любов. Всички неща са ваши, ако сте Христови. От съюза ни с Христос идва нашето освещаване: Ние не можем да следваме греха, тъй като Христос не го следва. Той умря за греха веднъж, и ние сме мъртви отсега нататък за него. Той е възкръснал чрез славата на Отца, и ние сме възкресени с Него в правда, и приемане, и радост.”

„Ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото” ( Римляни 6:5 ). Всеки един от нас трябва да направи индивидуален избор да търси Бога и да намери Бога, да се изпълни с Неговия мир, радост, и познание кой е Той, кои сме ние и какво означава да бъдем Негови деца.

„Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти...”(Второзаконие 30:19 ).

Молим се наистина да потърсите и намерите, наистина да изберете живота пред смъртта, и вашата специална вечност да започне от момента, в който осъзнаете, че възкресения живот е не само исторически факт, но е обещание за днес, за вас, завинаги.

Научете повече!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Притчите на Исус
Второто идване на Христос
Чудесата на Исус
Възкресението на Исус
Разпъването на Исус
Исус се молеше
Невероятни изцеления
разпъване
Исус Христос
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Възкресението to My Google!
Add Възкресението to My Yahoo!
XML Feed: Възкресението
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.