Clicky

Евангелие на Йоан

Евангелие на Йоан

 - Любовта на Исус
Вие сте тук: Исус Христос >> Евангелие на Йоан

Евангелие на Йоан: Библейска история
Евангелието на Йоан е едно от четирите евангелия в Библията и е четвъртата книга в хронологичен ред, представена в Новия Завет. Евангелието на Йоан е една уникална гледна точка към живота на Исус Христос. То се различава от другите три евангелия на Матей, Марко и Лука (известни също като синоптичните евангелия), като се съсредоточава повече върху духовни теми, а не исторически събития. Авторът на това евангелие е ученик Йоан, един от дванадесетте, който последва Исус Христос по време на земното Му служение. Авторът се определя сам в последната глава на Евангелието: „Това е ученикът, който свидетелствува за тия неща и написа тия неща; и знаем, че неговото свидетелство е вярно” (Йоан 21:24). Йоан е известен като „ученика, когото обичаше Исус” (вж. Йоан 13:23, 19:26, и 21:7). Може би това обяснява уникалността на писанието на Йоан за живота на Исус. Книгата е изпълнена със свидетелски записи на преживявания с Исус Христос, което се случило през 33 години от живота на Христос на Земята. Учените като цяло приемат, че Евангелието на Йоан е написано между 50 и 85 сл.Хр.


Евангелие на Йоан: Изложение и структура
Евангелието на Йоан е организирано в 21 глави. Книгата започва с фундаменталната истина от Бог с поетичен стил на представяне. „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Боо. То в начало беше у Бога” (Йоан 1:1-2). Записите за живота на Христос започват в глава първа с утвърждаващото пророчество на Йоан Кръстител и определянето на Исус като „Божия Агнец, Който носи греха на света” (Йоан 1:29). В първата глава Исус също така призовава първите Си ученици да Го последват.

Във втората глава на Евангелието от Йоан, Исус извършва първото Си чудо чрез промяна на вода във вино. В Йоан 2:19 Той също така предсказва възкресението Си след три дни. Глава 3 съдържа два от най-популярните стихове в цялата Библия, Йоан 3:16 & 17, които обобщават значението на Исус Христос и целта Му за света. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.”

Останалата част на книгата съдържа ярки уроци и указания от Исус Христос за това как да живеем по Божията воля и кои са важните приоритети в живота. Исус използва много притчи да учи хората ефективно. Например, в глава 15, Исус обяснява значението на това да имаш връзка с Него и истинската промяна, която може да има това в живота. Той описва Себе Си като лоза и Неговите ученици како пръчки, които излизат от лозата. Той описва Бог като градинар, който окършва лозата, за да увеличи реколтата. Има много други примери за Исус да говори чрез притчи в Евангелието на Йоан.


Евангелие на Йоан: Какво е значението?
Евангелието на Йоан представя много важни уроци за живота на земята и определянето на нашата вечна съдба, след като умрем. Първо, книгата ясно постановява, че Исус Христос е еврейския Месия, за Когото е пророкувано в Стария завет на Библията. Второ, книгата потвърждава целта на Исус Христос и причината Той да бъде изпратен на земята от Бога. Освен това, Евангелието на Йоан се отличава от другите евангелия, като се съсредоточава по-малко върху събития и повече върху духовни теми. На последно място, има ясно послание в Евангелието на Йоан, което ни помага да разберем истината за Бог, истината за вечността, и истината за вземане на решение да приемеш Исус Христос като личен Спасител. Разбира се, едно обобщение на това Евангелие може да предостави само акценти за самия текст и не може да го замени. Ние напълно ви препоръчваме да прочетете Евангелието на Йоан, за да научите повече за Исус Христос и Неговия план за вашия живот.

Продължете нататък сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Удивителни чудеса
Евангелие на Лука
Евангелие на Матей
Чудесата на Исус
Исус е Бог
Евангелие от Марк
Случаят Христос
Евангелие на св. Тома
Възкресението на Исус
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Евангелие на Йоан to My Google!
Add Евангелие на Йоан to My Yahoo!
XML Feed: Евангелие на Йоан
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.