Clicky

Евангелие от Марк

Евангелие от Марк

 - Повече Добри новини
Вие сте тук: Исус Христос >> Евангелие от Марк

Евангелие на Марк: Библейска история
Евангелието на Марк е едно от четирите евангелия в Библията и е втората книга в хронологичен ред, представена в Новия Завет. Марк (Йоан Марк е пълното му име) е свързан със Симон Петър, един от 12-те апостоли, които последваха Исус Христос през общественото Му служение на земята. Петър е името, дадено на Симон от Исус Христос лично (Марк 3:16). Той беше много близък до Исус и след разпъването на кръста, възкресението и възнесението на Исус, Петър е един от основателите на раннохристиянската църква. Въпреки че книгата е написана от Марк, фактите, съдържащи се в нея се смята, че са записи на Петър по време на служението му с Исус. Консенсусът сред учените е, че книгата на Марк е написана между 50 и 60 сл.Хр. Авторът е посочен няколко пъти в Новия завет, започвайки от книгата Деяния на апостолите, глави 12 и 13, в Колосяни 4:10 и най-накрая в 2 Тимотей 4:11. Книгата на Марк вероятно е написана в Италия, а може би дори Рим. Тази книга съдържа 16 глави и е най-кратката книга от четирите евангелия. Въпреки това, подробностите за събитията и чудесата на Исус в тази книга са съвместими с другите три евангелия; Матей, Лука и Йоан.


Евангелие на Марк: Изложение и структура
Евангелието на Марк е организирано в седем раздела, които описват живота и служението на Исус Христос. Първата глава започва с цитат от Исая, старозаветен пророк, и Йоан Кръстител, Който пророкува за идването на Месия. Тази глава също така описва кръщението и изкушаването на Исус. В началото на втората част на книгата се описва времето, когато Исус призовава Симон Петър и брат му Андрей да Го следват в служението, заедно с другите десет ученици (Марк 1:14-20). Исус започва да прави чудеса по време на този раздел на книгата (виж Марк 1:21), известно като служението Му в Галилея чрез стих 6:29. Раздел три изобразява оттеглянето от Галилея на Исус и учениците Му и чудото на нахранване на пет хиляди души с пет хляба и две риби (Марк 6:37-44). Тази глава също описва чудото Исус ходи по водата (Марк 6:49), изповедта на Петър, че Исус е Месията (Марк 8:29), и Преображението (Марк 9:2-5). През последната част от този раздел Исус предрича Неговата смърт и възкресение (Марк 9:32). Четвъртата част, започваща със стих 9:33, покрива периода, когато Исус отива в Капернаум и проповядва на учениците Си за това кой е най-голям (Марк 9:36) и други теми. Исус тогава отива в Юдея в петата част, започваща в глава 10. Там, Той поучава по много теми, извършва чудото на възстановяване на зрението на слепец, който показва вяра (Марк 10:52) и отново предрича смъртта и възкресението Си на Своите ученици (Марк 10:33, 34). Глави от 11 до 15 започват с триумфалното влизане в Йерусалим на гърба на едно магаре (Марк 11:1-11:11). В Ерусалим, Исус поучава много уроци, отговаряйки на въпроси, разказвайки притчи и давайки предупреждения на хората. Господната вечеря е записана в стихове 14:17-26. Исус след това е арестуван, съден и 0000разпнат на кръста0000. Последният раздел от Марк записва възкресението на Исус Христос от гроба.


Евангелие от Марк: Какво е значението?
Евангелието на Марк представя много важни факти и значими уроци. Първо, то ясно установява, че Исус Христос е 0000Месията, за Когото е пророкувано0000 през Стария завет. Второ, то доказва, че Исус е бил Син на Бога, Който Той твърдеше, че е, като живееше един безгрешен и съвършен живот. На трето място, Евангелието записва чудесата на Исус над природата (успокояване на бурята; 4:37-41, ходене по вода; 6:48-51, и изсушаване на смоковницата; 11:12-14). Неговите чудеса и изцеления също включват изцеления на много хора, включително и тъщата на Петър (1:30-31), на парализиран човек (2:3-12), жената с кървене (5:25-29), и глухонемия (7:31-37). Исус също показва чудна власт над смъртта чрез възкресяване на дъщерята на Яир от мъртвите (5:37-39). Най-важният факт в Евангелието на Марк е доказателството, че Исус Христос преодоля властта на смъртта чрез възкресението Си от гроба. Той доказа, че няма сила, която може да Го надвие, че Той е Онзи, Който прощава греховете на хората и че Той е Единия единствен Син на Бог. На последно място, Исус дава на хората ясни насоки за това как Бог иска да живеят, отговаряйки посредством предизвикващи обстоятелства, и да направим избор относно бъдещето си за вечността. Няколко примера за това са да имаш вяра (Марк 2:5), да замениш страха с доверие (Марк 4:40), да вярваш в силата на Бога (Марк 5:36), да следваш Христос (Марк 8:35), да разбираш Божията воля (Марк 9:35) и жертването (Марк 10:21). Всяка дума, изговорена и написана в това Евангелие, може да се приложи към живота по един практически начин. Разбира се, едно обобщение на това Евангелие дава насоки към самия текст и не може да го замени. Насърчаваме ви да прочете Евангелието, за да научите повече за Исус Христос.

Продължете нататък сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Евангелие на Лука
Чудесата на Исус
Евангелие от Марк
Удивителни чудеса
Евангелие на св. Тома
Случаят Христос
Евангелие на Йоан
Евангелие на Матей
Възкресението на Исус
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Евангелие от Марк to My Google!
Add Евангелие от Марк to My Yahoo!
XML Feed: Евангелие от Марк
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.