Clicky

Евангелие на Матей

Евангелие на Матей

 - Благовестие за всички
Вие сте тук: Исус Христос >> Евангелие на Матей

Евангелие на Матей: библейска история
Евангелието на Матей е едно от четирите евангелия в Библията и първата книга в хронологичен ред, представена в Новия завет на Библията. Матей беше един от 12-те апостоли, които бяха с Исус Христос през общественото Му служение на земята. Общото мнение сред консервативните учени е, че тази книга в Библията е била написана между 50 и 70 г. сл. Хр. Матей е бил еврейски събирач на данъци, които напуска професията си, за да последва Господа. Матей дава лично свидетелство като очевидец на много чудеса, които Исус извърши преди да бъде разпънат на кръст. Целта на тази книга е да докаже на читателите, че Исус е истинският Месия, за Когото е пророкувано в Стария завет на Библията. Тя е художествена книга и доказва, че е в съгласие с другите три евангелия в Библията; Марко, Лука и Йоан по отношение на историческите събития, настъпили по време на живота на Исус на земята. С 28 глави, това е най-дългото Евангелие от четирите.


Евангелие на Матей: Изложение и структура
Евангелието на Матей е разделено на осем раздела, които описват различните части от живота на Исус. То започва с родословието на Исус, което установява и доказва, че Той е потомък на цар Давид. Този факт е важен, защото е в съответствие с описанието в Стария завет на Месия. Първата част също описва чудната история за раждането на Исус. Втората част на Евангелието записва началото на служението на Исус. Тя също така описва подробно кръщението на Исус и неговото изкушение от Сатана в пустинята. След 40 дни и нощи на пост, Исус устоява на всички изкушения. Следващият раздел започва в средата на глава 4 до средата на глава 14 и покрива сведенията за служението на Исус в Галилея. През това време Той избира 12 апостоли, проповядва блаженствата, извършва чудеса и поучава много уроци по много важни теми като: прелюбодеяние, развод, даване, молитва, съдене, тревоги, съкровища на небето и предупреждения към хората. Също така, в глава 13, Исус започва преподаването в притчи, за да даде примери за уроците си. Исус се оттегля от Галилея в раздел четири и извършва чудото на нахранване на пет хиляди души с пет хляба и две риби (Матей 14:17). Той също ходи по вода (Матей 14:25). Глава 17 описва преображението, на което са свидетели трима от учениците, Йоан, Петър и Яков (Матей 17:1). Раздел шест показва завръщането на Исус в Галилея и предсказването на Неговата смърт. Седма част, започваща в глава 21, бележи триумфалното влизане на Исус в Йерусалим на гърба на магаре и завършва със съдебния процес и разпъването на Исус на кръста като жертва за целия грях на света. Осмата и последната част описват събитията от възкресението и Исус, побеждаващ смъртта.


Евангелие на Матей: Какво е значението?
Евангелието на Матей представя много важни факти и значителни уроци. Първо, то ясно постановява, че Исус Христос е Месията, за Когото е пророкувано в Стария завет. Второ, то доказва, че Исус е Син на Бога, което и твърди Самия Той, живеейки един безгрешен и съвършен живот. На трето място, Евангелието съдържа записи за Исус, Който извършва чудеса над природата (успокояване на буря; Мат. 8:23-27), изцелява хора (излекуване на слугата; Мат. 8:5-13) и възкресява мъртвите (дъщерята на Яир; Мат. 9:18-19). Четвърто, Исус лично дава над 200 реални и практически уроци за това как Бог иска да живеят хората, отговаряйки чрез предизвикващи обстоятелства и вземане на решение по отношение на бъдещето им за вечността. Няколко примера за това са: имайте вяра (9:29), справяне със страх (8:26), Бог отговаря на молитвите (8:2), обещанието за спасение (10:22), подчиняване на Бог (15:19), любов към ближния (19:19), жертване(20:22), решаване на правни въпроси (5:25), как да даваме на другите (6:2), прощаване на онези, които са извършили грях срещу вас (6:14), издържане на изкушение (4:2), да бъдеш лицемер (23:28), признаване на Христос (10:32) и представата за Рая и Ада (13:49,50). Всяка дума, изговорена и написана в това Евангелие, може да се приложи към живота по практически начин. Разбира се, обобщението на тази много важна книга в Библията може да предостави единствено акценти и не е заменяне на четенето на самия текст.


Евангелие на Матей: Последна глава & Великото поръчение
Последната глава на Евангелието от Матея упоменава призива към всички ученици на Христос: „Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. Амин.” (Матей 28:19-20) Това е мисията на всички християни, които имат искрено посвещение на Исус Христос. Тя е да разпространяват благовестието за Исус Христос на света и преподават уроците, които Той ги е научил.

Продължете по-нататък сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Евангелие на св. Тома
Удивителни чудеса
Чудесата на Исус
Евангелие на Матей
Случаят Христос
Евангелие на Лука
Исус е Бог
Евангелие от Марк
Възкресението на Исус
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Евангелие на Матей to My Google!
Add Евангелие на Матей to My Yahoo!
XML Feed: Евангелие на Матей
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.