Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Waar werd Jezus gekruisigd?

QUESTION: Waar werd Jezus gekruisigd?

ANSWER:

Waar werd Jezus gekruisigd? We vinden het antwoord in de Schrift. Deze informatie is te vinden in alle vier Evangelies. Maar, één van de Evangelies gebruikt een ander woord dan de andere drie.

"Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd werd, wat 'schedelplaats' betekent" (Matteüs 27:33).

"Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal 'schedelplaats' betekent" (Marcus 15:22).

"Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha" (Johannes 19:17).

In deze drie Evangelies wordt het Griekse woord "Golgotha" gebruikt. Zoals we in het boek van Matteüs kunnen lezen, betekent dit woord "Schedelplaats". Het Hebreeuwse woord en het Griekse woord waren hetzelfde en daarom was het een algemeen gebruikte naam.

Lucas gebruikt echter het woord "Calvarië" in plaats van Golgotha: "Aangekomen bij de plek die Calvarië [weer vertaald met: "de Schedelplaats"] heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links" (Lucas 23:33). Het hier gebruikte Griekse woord ("kranion") betekent "cranium" (hersenpan) of "schedel". Alle vier Evangelies identificeren deze locatie buiten de poorten van Jeruzalem als de plaats waar Jezus aan het kruis werd geslagen. De plaats waar Jezus werd gekruisigd was dus een heuvel of glooiing buiten de stad die de vorm had van een mensenschedel. De Joden en de Romeinen gebruikten dezelfde naam voor deze plaats.

Waarom hier? Er zijn meerdere redenen. Voor de Romeinen was deze locatie buiten de stadspoorten een plaats waar zij criminelen kruisigden. Dit was een teken voor bezoekers van de stad dat criminaliteit hier niet getolereerd werd. Met andere woorden: het was een doodstraf die gebruikt werd als een afschrikmiddel voor criminelen. Het was heel gewoon dat gekruisigde mensen dagenlang aan het kruis bleven hangen. Hun lichamen werden dan vaak rottende lijken die als voedsel voor aaseters dienden. Alleen de lichamen van Joodse criminelen, of van criminelen wier lichamen door anderen werden opgeëist, werden van het kruis gehaald en in graven gelegd. Jezus' lichaam werd begraven in het graf dat toebehoorde aan Jozef van Arimathea (Matteüs 27:57-60). Anderen bleven aan het kruis hangen om te rotten, waarna hun beenderen in het veld van een pottenbakker werden gegooid.

Een andere reden dat de kruisigingen buiten de stad plaatsvonden, was de strikte Joodse wetgeving tegen de nabijheid van dode lichamen. Wanneer iemand een dood lichaam aanraakte, dan moest er een rituele reinigingsperiode volgen (Numeri 19:11-22). De Farizeeën namen dit zeer serieus. Alle graven in de stad werden wit gekalkt, zodat niemand ze per ongeluk kon aanraken en zo ceremonieel onrein zou worden. Bovendien was er het feit dat "ieder mens die aan een paal hangt" vervloekt is. "Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.'" (Galaten 3:13)

Dit vers is een citaat uit het boek Deuteronomium: "Als iemand een misdrijf heeft gepleegd waarop de doodstraf staat, en u hangt hem na voltrekking van het vonnis op aan een paal, dan moet u zijn lijk voor het einde van de dag begraven en het daar niet 's nachts nog laten hangen; anders maakt u het land dat de HEER, uw God, u als grondgebied geeft onrein. Want op een gehangene rust Gods vloek" (Deuteronomium 21:22-23). Daarom moest het lichaam van een opgehangen of gekruisigde Jood voor het begin van de nieuwe dag van het kruis worden gehaald, want anders zou het land ontheiligd worden. Deze praktijk werd door de Romeinse heersers overgenomen als een manier om de vrede met de Joden te bewaren.

Waar werd Jezus gekruisigd? Golgotha is de plaats waar Jezus door de Romeinen werd gekruisigd. Het was een plaats waar de doodstraf werd uitgevoerd. Als de Joden Jezus gestraft zouden hebben, dan zouden ze Hem hebben gestenigd. Daarom werd de soevereiniteit en de vervulling van de Schrift perfect uitgevoerd op de "plaats van de schedel".

Leer meer over de kruisiging!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden