Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Alles over Jezus Christus FAQ

Frequently Asked Questions on Jezus Christus

                                                  • Waarom is Jezus Heer? - Waarom is Christus de Heer? Lees het Bijbelse bewijs en bestudeer het bewijs voor Zijn Heerschap.


                                                  WAT DENK JIJ?
                                                  Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

                                                  Wat is uw reactie?

                                                  Ja, ik wil Jezus volgen

                                                  Ik ben al een volgeling van Jezus

                                                  Ik heb nog steeds vragen                                                  Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden