Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het betoog voor Christus


    Dit artikel verstrekt slechts informatie. Het wordt niet ondersteund door Lee Strobel en Uitgeverij Zondervan ("Zondervan Publishers") en is hier op geen enkele wijze aan verbonden.

Het betoog voor Christus - De rechtszaak
Bestaat er een goed betoog voor Christus? Wat als er eens een rechtszaak zou plaatsvinden - een hoorzitting om feitelijk te bepalen of Jezus Christus al dan niet de enige Zoon van God is - zou Hij dan door het bewijs worden gerechtvaardigd, of zou Hij als een bedrieger worden ontmaskerd?


Het betoog voor Christus - De aanklager
Heeft iemand ooit al het bewijs verzameld om een betoog voor Christus op te bouwen? Jazeker. Lee Strobel besloot te bewijzen dat Jezus Christus een bedrieger was. Hij verzamelde daartoe al het beschikbare bewijs over Jezus. Strobel was een atheïst toen hij aan deze onderneming begon. Hij had ongetwijfeld de kwaliteiten om een dergelijk betoog tegen Christus op te bouwen. Hij was aan de Universiteit van Yale in de Rechten afgestudeerd en was een bekroond journalist voor de Chicago Tribune. Strobel was een expert op het gebied van rechtszaakanalyse en was bij de Tribune opgeklommen tot "Redacteur Strafrecht". Bovendien had Strobel geen enkele neiging om Christus te verdedigen; hij was immers een atheïst!


Het betoog voor Christus - De bevindingen
Strobel verdeelt het betoog voor Christus in drie hoofdonderdelen: 1. De historische verslagen:

2. Een profiel van Jezus Christus: 3. Het bewijs voor de opstanding van Jezus Christus:


Het betoog voor Christus - Het bewijs beschouwd
In de opbouw van zijn betoog voor Christus onderwierp Strobel een aantal deskundigen en autoriteiten in relevante vakgebieden aan een "kruisverhoor". Hij voerde zijn onderzoek uit zonder een godsdienstige vooringenomenheid, met uitzondering van zijn persoonlijke voorkeur voor het atheïsme. Het is opmerkelijk dat Strobel zelf een Christen werd, nadat hij al het bewijsmateriaal verzameld en kritisch onderzocht had. Verbijsterd door zijn bevindingen verzamelde hij het bewijsmateriaal in een boek met de titel "The Case for Christ" (oftewel "Bewijs genoeg..."), dat met de "Gold Medallion Book Award" werd bekroond. Strobel vraagt maar één ding van de lezer: blijf onbevooroordeeld in je beschouwing van het bewijs. Beoordeel het bewijs uiteindelijk voor jezelf, alsof jij het enige jurylid in deze zaak voor Christus bent.


Bekijk nu meer bewijs!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden