Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

De wonderen van Jezus


De wonderen van Jezus - Ooggetuigenverslagen
De wonderen van Jezus variëren van het veranderen van water in wijn tot het genezen van verlamde en blinde mensen. Hoe weten we dat Hij deze dingen echt gedaan heeft? We hebben de ooggetuigenverslagen van de vier Evangelieschrijvers, die minstens 35 wonderen van Jezus hebben vastgelegd (klik op de link aan het einde van deze pagina voor een volledige lijst van de wonderen van Christus en waar je deze in de Schriftteksten kunt vinden).


De wonderen van Jezus - Wat zijn wonderen?
Een wonder van Jezus zou volgens het Merriam Webster woordenboek als volgt worden gedefinieerd: "een buitengewone gebeurtenis die een manifestatie is van Goddelijke interventie in menselijke aangelegenheden, of als een extreem bijzondere of ongewone gebeurtenis, feit of prestatie". Volgens de Biblical Studies Foundation is een wonder "een ongewone en belangrijke gebeurtenis (teresa) die de werking van een bovennatuurlijke actor (dunamis) vereist en die wordt uitgevoerd om de authenticiteit van het bericht of de boodschapper (semeion) te bevestigen."

Hoewel er veel verschillende verklaringen bestaan voor wat een wonder werkelijk is, kunnen we het er waarschijnlijk met zijn allen over eens zijn dat het woord "wonder" een gebeurtenis beschrijft die buiten het domein van de natuurwetten plaatsvindt en een voordelig resultaat tot gevolg heeft. Tijdens de drie jaar van Zijn openbare bediening op aarde, verrichtte Jezus wonderen die blijk gaven van Zijn vermogen om te genezen, de elementen te bedwingen, de uitkomst van onze menselijke inspanningen te beïnvloeden en zelfs om de doden op te wekken. Al Zijn wonderen vonden plaats buiten de grenzen van de natuurwetten en zij hadden allemaal een voordelig effect.


De wonderen van Jezus - Welke lessen kunnen wij er nu nog van leren?
Als we alleen het eerste wonder van Jezus eens kijken, zoals vastgelegd in Johannes 2:1-11, dan leren we al een heleboel over deze unieke Man. Ten eerste nam Jezus toch de tijd om een bruiloft bij te wonen, al was Hij God en was Hij gekomen om "een missie" te volbrengen. Jezus hield van mensen; Hij kwam om Zich onder de mensen te begeven en hen te redden. Waardeer jij jouw relaties en probeer jij om anderen te zegenen wanneer je tijd met hen doorbrengt?

Ten tweede veranderde Jezus op verzoek van Zijn moeder water in wijn. Verwachtte Maria van Hem dat Hij een wonder zou verrichten? Dat kunnen we niet weten, maar we kunnen uit deze verzen wel opmaken dat Maria duidelijk op haar Zoon vertrouwde en geloofde dat Hij een pijnlijke situatie kon rechtzetten. Waartoe wend jij je in moeilijke tijden? Vertrouw jij op iemand waarvan je zeker weet dat hij de juiste beslissingen zal nemen?

Ten derde, wanneer Jezus een wonder verrichtte, etaleerde Hij Zijn macht over de natuur. Johannes vertelt ons dat de apostelen in Hem geloofden toen zij dit zagen. Jezus nam ook geen genoegen met heel gewone wijn, maar veranderde het water in de best mogelijke wijnsoort en toonde hiermee dat Hijzelf een Man was die gevuld is met vreugde in het leven. Heb jij overal naar de waarheid gezocht, maar Christus steeds maar aan de kant geschoven? Geloof jij dat Jezus de Zoon van God is? Dacht jij wellicht dat het leven saai en loom moet zijn als je een Christen bent? Jezus wil dat jij gelooft zoals Zijn discipelen geloofden. En dat is ongetwijfeld een dynamische, opwindende en levensveranderende ervaring.

Verricht Jezus vandaag de dag nog steeds wonderen? We zien Hem immers niet lichamelijk in ons midden. Of wel? Kennen wij iemand die genezen is of wiens leven getransformeerd is door een relatie met Christus? Dan heb jij zelf een hedendaags wonder van Christus waargenomen. Ook jij kunt een ooggetuige zijn van een wonder van Christus. Net als Maria kun jij dingen van Hem vragen en geloven dat Hij zal doen wat het beste is voor jou. Laat nu meteen een wonder van Jezus in jouw hart beginnen.


Read De wonderen van Jezus Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden