Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Jezus is Heer

(Read Jezus is Heer, Part 1 First)

Jezus is Heer - "Krachtige Woorden" van Bill Bright (stichter van Campus Crusade for Christ)
De vraag of God Heer van onze levens is...

"Op een dag sprak ik met een jongeman die nogal buitenissig overkwam. Ik vroeg hem: "Geloof jij in Jezus?"
"Ja."
"Geloof je dat Hij voor jouw zonden is gestorven?"
"Ja."
Hij was opgegroeid in een kerkgaand gezin en had zelfs Christelijke scholen bezocht, maar had zich later van de Heer afgekeerd. Ik antwoordde: "Wat gaat er met je gebeuren als je dood gaat?"
Hij zei: "Dan zal ik naar de hemel gaan."
Ik zei: "Weet je dat zeker?"
"Zeker weten."
En ik vroeg hem: "Ben jij bereid om Gods wil uit te voeren en om je eigen wil aan die van Hem over te geven?"
Zeer direct antwoordde hij: "Nee."
Ik moest volkomen eerlijk tegen hem zijn, en ik antwoordde: "Dan ben je geen Christen."
Hij zei: "Dat is dan jouw mening tegenover de mijne."
Ik zei: "Nee, dat is wat Gods woord zegt." Ik legde hem uit dat als iemand niet bereid is om Gods wil uit te voeren, dat hij dan maar het best kan beginnen met de balans op te maken, want de Schrift leert ons duidelijk: "Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden." (1 Johannes 2:3-6).
"Dat was sterke taal, maar dat is het heilige, geïnspireerde woord van God. Als je niet in staat bent om de Bijbel de basis van je standaarden te maken, wat zijn dan de alternatieven?"


Jezus is Heer - Onvermijdelijke waarheid voor Christenen
Jezus is niet slechts onze Redder; Jezus is Heer...

Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof gewoon sterker dan de meeste mensen dat verlossing een gratis geschenk is van God door Zijn genade en door middel van geloof alleen, en niet een resultaat van daden, zodat niemand er over kan opscheppen (Efeziërs 2:8-9). En alleen God weet wie de Zijnen zijn en wie dat niet zijn. Maar de Schriftteksten bieden ons krachtige woorden aan die we kunnen gebruiken om onszelf onder de loep te nemen. "Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan. Hopelijk begrijpt u dat dit wel voor ons geldt." (2 Korintiërs 13:5-6)

Dat betekent niet dat we, elke keer dat we ten opzichte van God falen, onze redding verliezen. Integendeel. Maar het betekent wel dat we geestelijk op onze hoede moeten zijn om God tevreden te stellen, te gehoorzamen en te dienen. Onze goede daden bevestigen onze redding, maar dragen hier niet aan bij.


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden