Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Jezus de Goede Herder


Jezus de goede Herder - De oorsprong
Jezus de goede Herder wordt in hoofdstuk 10 van het boek Johannes genoemd. In Zijn eigen woorden vertelt Jezus ons in vers 11: “Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.” En in verzen 14-15: “Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.”


Jezus de goede Herder - De betekenis
Jezus is voor Zijn gelovigen de goede Herder, net zoals de schaapherders goede herders waren voor hun kuddes. Een herder waakte dag en nacht over zijn kudde. 's Avonds dreef hij zijn schapen naar een veilige schaapskooi. De schaapskooi was een stal, een grot of een terrein dat door stenen muren was omgeven. Omdat er geen deuren waren, zat of sliep de herder vaak in de opening, gereed om zijn schapen tegen gevaar van buitenaf te beschermen.

Een herder was anders dan een betaald werker. Een betaald werker zou bij dreigend gevaar namelijk snel geneigd zijn te vluchten, maar de herder was de eigenaar van de kudde en zou daarom blijven en zijn schapen verdedigen. Hij zorgde oprecht en liefdevol voor zijn eigen dieren. In hoofdstuk 10 illustreert Jezus hoe de herder voor zijn kudde zorgt en deze tegen slecht weer, dieven en roofdieren beschermde. Hij hield van hen, beschermde hen en als het nodig was zou hij zijn leven voor hen geven.

Jezus is die liefdevolle beschermer en verzorger van Zijn kudde. Ezechiël 34 sprak eeuwen eerder al over de Messias die, als een echte herder, zou komen om vol zorg over Gods mensen te waken. Het was een liefdevolle boodschap over de komende Christus, de goede Herder.

Johannes 10 vertelt ons hoe dieven en wolven komen om de schapen te vernietigen. Maar de goede herder is er om hen te redden. Deze verzen vertellen ons dat Jezus er is om ons te beschermen, ons lief te hebben en ons van de vernietiging te redden door ons het eeuwige leven te geven, ook al komt Satan om Gods volk te roven, te slachten en te vernietigen (vers 10). Jezus kwam niet als een gehuurde en betaalde arbeider, maar Hij kwam als Degene (de Enige) die volledig aan ons toegewijd was en dat nog steeds is - zelfs tot aan Zijn dood en opstanding. Jezus is de goede herder die Zijn lichamelijke leven voor jou en mij heeft opgegeven.


Jezus de goede Herder - Het doel
Het doel van Jezus de goede Herder is om leven te geven en te beschermen. Je vraagt je misschien af waarom Jezus Zijn leven moest opofferen voor jouw bescherming. Wij hebben allemaal gezondigd! Door onze zonden zijn we verloren voor het eeuwige leven dat God voor ons heeft. We kunnen de hemel niet binnentreden als we Jezus niet als onze goede Herder hebben aanvaard. Het bloed van Jezus werd vergoten als betaling voor onze zonden. Maar Hij werd uit de dood opgewekt; Hij leeft nu als onze Herder!

Wanneer we dit geschenk aanvaarden, dan geloven we dat Hij dit voor ons gedaan heeft en zijn we gered, omdat we dan die zondenschuld zelf niet hoeven af te betalen. Romeinen 6:23 zegt: “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” Johannes 6 zegt dat Jezus het echte brood van de hemel is. Vers 33 zegt: “Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.” Heb jij het leven aanvaard dat Hij jou aanbiedt?


Leer meer over JezusWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden