Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

De oorsprong van Kerstmis


De oorsprong van Kerstmis - Het Bijbelse verslag
De oorsprong van Kerstmis wordt in het bekende Evangelie van Lucas prachtig voorgesteld: "In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.'"(Lucas 2:1-11).


De oorsprong van Kerstmis - De tradities en controversen
Voor de Christenen van vandaag de dag is de geboorte van Christus, zoals beschreven in de Bijbel, de oorsprong van Kerstmis en dit hoort ook zo te zijn. Niets meer en niets minder. Maar de meeste dingen die we elk jaar op 25 december waarnemen hebben absoluut niets te maken met die gezegende dag, die waarschijnlijk ergens aan het einde van de zomer of het begin van de herfst plaatsvond, zo'n 2000 jaar geleden. Sterker nog, de meeste Kersttradities vinden feitelijk hun oorsprong in een tijd vóór de geboorte van Christus, en velen daarvan zijn ronduit bedrieglijk wat betreft hun betekenis en oorsprong. Hier volgen enkele voorbeelden:

De datum 25 december had waarschijnlijk zijn oorsprong in de "geboortedag" van de zonnegod Mithra, een heidense godheid in de oudheid, wiens godsdienstige invloed in de eerste eeuwen na Christus wijd verspreid werd door het Romeinse Rijk. Mithra was verwant aan de Semitische zonnegod Shamash. Zijn aanbidding verspreidde zich via Azië naar Europa, waar hij "Deus Sol Invictus Mithras" werd genoemd. Rome stond bekend om het gemak waarmee heidense godsdiensten en rituelen vanuit het hele rijk werden overgenomen. Zo werd ook dit heidense erfgoed aangenomen en getransformeerd tot een verering van de god Saturnus en de wedergeboorte van de zonnegod tijdens de periode van de winterse zonnewende. Deze feesttijd kwam bekend te staan als de Saturnalia en begon in de week voorafgaand aan 25 december. Het festival werd gekarakteriseerd door geschenken, feesten, gezang en een volkomen losbandigheid, terwijl de priesters van Saturnus in processie kransen van dennentakken door de Romeinse tempels droegen.

Variaties op dit heidense feest bloeiden op in de eerste eeuwen na Jezus Christus, maar deze heidense traditie werd waarschijnlijk pas in 336 na Christus door keizer Constantijn officieel in de "Christelijke" kerstdag veranderd.


De oorsprong van Kerstmis - Wat is echt belangrijk?
De ware oorsprong van Kerstmis is omgeven door controversen en compromissen. Een korte studie zal een aantal verontrustende wortels blootleggen, die we in dit korte artikel nog niet hebben kunnen behandelen. Samengevat kunnen we zeggen dat de kerstdag die wij tegenwoordig vieren wijst op de bereidheid van het Christendom om de gewoonten en tradities van de wereld over te nemen en de eenvoudige oorsprong in de historische realiteit van Jezus Christus te vergeten. Kerstmis zou niets meer moeten zijn dan een eenvoudige, maar toch prachtige herinnering aan het nederige begin van Christus als een menselijk kind in deze wereld. Zijn geboorte was slechts het beginpunt voor de macht, de heerlijkheid en de verlossing die in Zijn leven, dood en opstanding werden geopenbaard! Of het nu 25 december is of ergens aan het eind van september of op welke dag van het jaar dan ook, we zouden elke mogelijke kans moeten aangrijpen om Jezus Christus en Zijn hoopvolle boodschap voor ons allen te overpeinzen.


Ontdek nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden