Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

De geboorte van Jezus


De geboorte van Jezus – De film
In de film "The Nativity Story" worden de gebeurtenissen rond dit 2000 jaar oude drama door de schrijvers geïnterpreteerd. De geboorte van Johannes de Doper en de beproevingen en moeilijkheden van een jong stel bouwen de spanning op tot het moment waarop Jezus Christus wordt geboren. De gevaren van politieke macht worden op een zodanige manier met een informatieve boodschap samengesmolten, dat iedereen deze kan ervaren en ervan kan leren.

De woorden die de geboorte van Jezus beschrijven, werden ongeveer 2000 jaar geleden geschreven. Je kunt ze in de Bijbel lezen.


De geboorte van Jezus – Het Bijbelse verslag
Blader naar Lucas hoofdstuk 2 om het Bijbelse verslag over de geboorte van Jezus te lezen.

Het Evangelie van Lucas verhaalt over de verschijning van de engel aan Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Hij was een priester in de tempel van God. Wanneer je dit verhaal leest, zul je opmerken dat Maria, de moeder van Jezus, en Elisabet, de moeder van Johannes de Doper, familie van elkaar waren. Lucas beschrijft ook het bezoek van Maria aan Elisabet en het lied dat Maria zong.

Lucas beschrijft de geboorte van Jezus in de plaats Betlehem. Zijn geboorte in een stal, de verschijning van een hemels leger en de herders staan allemaal in het spotlicht van die geweldige gebeurtenis, die God op dat precieze moment liet ontvouwen.

Matteüs vertelt ons ook over de geboorte van Jezus. Matteüs begint met de genealogie van Christus. De stamboom begint bij Abraham en leidt helemaal naar Jozef, de echtgenoot van Maria. Hij vertelt over de boodschap van een engel aan Maria dat zij, boven alle andere Hebreeuwse vrouwen, de moeder van die Messias zou zijn.

Vlak na de geboorte van Jezus ontving koning Herodes de Magiërs (of wijzen) uit het verre Oosten. Deze wijzen hadden een ster gezien, die de geboorte van Jezus Christus aankondigde. Omdat de meeste politieke figuren niets van rivalen moeten hebben, besloot koning Herodes dat deze "nieuwe koning" gevonden moest worden. Hij besloot daarom alle kinderen te vermoorden die - volgens de waargenomen ster - op ongeveer hetzelfde moment geboren waren als Jezus.

Geleid door de Heilige Geest vluchtte het jonge gezin naar Egypte, waar zij veilig zouden zijn tot na de dood van koning Herodes. Toen keerden zij naar Nazaret terug, waar Jezus opgroeide en bekend stond als de zoon van de timmerman.

Al deze gebeurtenissen werden al in het Oude Testament voorspeld. Je kunt verwijzingen naar Jezus in de Psalmen en andere boeken aantreffen. God is de grote Dirigent, die elk wonder op een zodanige manier heeft georkestreerd dat dit niet door de mens zou kunnen worden nagebootst. Gods doel was, al sinds het begin der tijden, de redding van Zijn schepping.

Alle volgelingen van God in het Oude Testament keken vooruit naar de komst van Christus voor hun verlossing. De dagelijkse offergaven dienden als een verzoenmiddel, totdat Christus Zelf in lichamelijke gedaante zou verschijnen en de hoogst mogelijke, perfecte prijs hiervoor zou betalen.


De geboorte van Jezus – Maak het persoonlijk
Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6). We kijken terug op Zijn geboorte en Zijn kruisiging als onze redding. De viering van Kerstmis is het perfecte geschenk dat aan ons is gegeven. Het is het geschenk van God Zelf, die in Zijn eigen schepsel huisde om de enige perfecte boete te betalen, zodat wij voor altijd met Hem kunnen samenzijn.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)


Wie is Jezus?WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden