Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Het Bijbelse kerstverhaal


Het Bijbelse kerstverhaal - De hoofdpersonen
De meest verbazingwekkende waarheden van het Bijbelse kerstverhaal draaien rond gebeurtenissen die naar wereldse of menselijke maatstaven onzinnig zijn. Het ontdekken van de werkelijke kerstboodschap vereist dat we verder kijken dan de o zo bekende ervaringen van eerdere kerstvakanties. "Was er een moment dat alleen bekend was aan God, waarop alle sterren hun adem inhielden, waarop de sterrenstelsels een fractie van een seconde stopten met hun dans, en... al Zijn liefde in de buik van een jong meisje werd gegoten?"1 Je kunt het verhaal over de geboorte van Jezus in de Bijbel lezen, in Lucas 2:1-21.

De hoofdpersonen in het Bijbelse kerstverhaal zouden ons moeten verbazen. Zij zijn de onwaarschijnlijke ontvangers van de boodschap die door engelen werd bezorgd. Maar via heel gewone mensen als jij en ik schept God uitzonderlijke gebeurtenissen:

  • De herders - Herders werden gezien als ruwe, onbeschaafde en onbetrouwbare figuren. Zij werden zo ongeloofwaardig gevonden, dat zij niet in een rechtbank mochten getuigen. Maar de eerste details rond de geboorte van Christus gaan over de herders, want zij verheerlijkten en loofden God” (Lucas 2:20).
  • Maria - Wat had Maria in haar 12-14 jaar gedaan om een grotere eer en zegen te ontvangen dan enige andere vrouw in de Bijbel? Het verslag over Maria is kort vergeleken met de verslagen over Sara, Esther, Naomi, Ruth en Hannah. De eenvoudige waarheid is dat Maria de gunst van God ontving, omdat Hij Zijn genade op deze jonge vrouw liet rusten.
  • Gabriël - Toen de aartsengel Gods belofte van een zoon aan Zacharias overbracht, twijfelde de oude tempelpriester aan God (Lucas 1:18). Zacharias was letterlijk met stomheid geslagen. Maar de jonge Maria ontving Gabriëls grootse verkondiging in geloof en antwoordde: “Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord” (Lucas 1:38). Maria's lied, "Het Magnificat" (de lofzang van Maria), weerspiegelt de hechte relatie die zij met God had.


Het Bijbelse kerstverhaal - De woorden
De woorden van het Bijbelse Kerstverhaal kunnen gemakkelijk worden overschaduwd door de vele clichés: "Jezus is de reden voor dit feest" of "Houd Christus in Kerstmis". Laten we daarom nog eens de volgende wonderbaarlijke waarheid belichten: "En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond" (Johannes 1:14).

  • “God met ons”(Matteüs 1:23) - In Exodus verscheen God boven ons, in de wolk, in een vuurkolom of op de berg. Maar nu werd Hij, in een heel gewone voederbak, Immanuël (Jesaja 7:14).
  • “Goed nieuws en grote blijdschap” (Lucas 2:10) - Het goede nieuws steeg ver uit boven politiek, taal en geografie. Een Redder is aan de hele mensheid gegeven en dat maakt ons de ontvangers van Gods goede wil en welbehagen.
  • “In een kribbe gelegen” (Lucas 2:12) - We moeten ons wel verwonderen over deze nederige verschijning van de Eeuwige, Almachtige Schepper God in onze wereld. De Redder van de mensheid lag in een kribbe (een voederbak) en gaf de herders zo een specifiek teken dat hen naar het Christuskind zou leiden.


Het Bijbelse kerstverhaal - Heel uniek
Wanneer we de tijd nemen om het Bijbelse kerstverhaal eens goed te overwegen, dan zouden we de vraag kunnen stellen: "Wat is er mis met dit plaatje?"

  • In de wereld die God had geschapen, was geen ruimte voor Hem. Noch in de herberg, noch elders. Zodat wij God met ons konden hebben, kwam het Godskind de wereld binnen op een plek waar weinigen het zelfs maar zouden opmerken.
  • Gods terugkeer naar Zijn schepping was niet voor iedereen “goed nieuws”. Geen enkele heerser was bereid om zijn troon af te staan. Geen enkel paleis opende zijn poorten om de Koning der Koningen en de Vredevorst binnen te laten.
  • God is almachtig, alomtegenwoordig en volkomen rechtschapen. Toch verlangde Hij ernaar om elk leven - de bedelaar, de hoer, de melaatse - te raken door Zichzelf in een kribbe als hulpeloos kind te presenteren. Gewone mensen kunnen nooit zonder uitnodiging het paleis van een pasgeboren koning bezoeken. Maar koningen en prinsen kunnen wel een kribbe bezoeken.
Wanneer mensen ervoor kiezen het oorspronkelijke kerstverhaal te aanvaarden, dan zal dit een verschil uitmaken. Het zal hun levens transformeren. Het verhaal over de geboorte van Christus is niet ontworpen om ons tot een feestelijke vakantiestemming te leiden. Het is bedoeld om de diepste diepten van onze ziel in beroering te brengen. Hou zullen wij reageren op de Goddelijke Ontwerper van het heelal, die alles heeft opgeofferd om ons terug te leiden naar een persoonlijke relatie met Hem? Je kunt de versieringen en de cadeautjes en de feestmaaltijd wegnemen... dan is het verhaal er nog steeds. Het is nog steeds waar en onze vreugde is nog steeds groot! (Johannes 3:16).


Leer meer!

1 Madeleine L’Engle, Bright Evening Star, (Crosswicks, Inc., 1997).WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden