Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Vier evangelies


Vier evangelies - De verschillende schrijvers
Evangelie is een oud woord dat letterlijk vertaald “goed nieuws” betekent. Het is de vertaling van een Grieks woord, euanggelion, waarvan later ook het Arabische woord Indjil werd afgeleid. Matteüs, Markus, Lukas en Johannes zijn de vier evangelies over het leven van Jezus Christus. Ze zijn samengevoegd aan het begin van het Nieuwe Testament, wat zelf het tweede en laatste deel is van de Bijbel.

De apostels Matteüs en Johannes waren ooggetuigen van de werken van Jezus, van het prille begin tot aan Zijn dood en opstanding. Markus was een jongere man die aanwezig was bij de latere gebeurtenissen in het leven van Jezus. Hij was een leerling van de apostel - en ooggetuige - Petrus. Het evangelie van Lucas is een verslag van een nauwgezette historicus die beweerde dat hij “had besloten om alles goed na te gaan en dan voor u op te schrijven” (Lukas 1:3). Lukas had ongetwijfeld veel geleerd van de andere oorspronkelijke ooggetuigen, waaronder Maria, de moeder van Jezus.


Vier evangelies - Het belang
We kunnen de vraag stellen waarom er vier evangelies nodig waren. En gezien de verschillen tussen de vier verslagen kunnen we ons ook afvragen of zij elkaar niet tegenspreken.

Het volgende principe is een belangrijke waarheid die ons door de profeet Mozes is gegeven. Het werd talrijke malen aangehaald in zowel het Oude als het Nieuwe Testament, zelfs door Jezus zelf (Matteüs 18:16).

    “Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast” (Deuteronomium 19:15).
De vier verschillende evangelies tonen ons allereerst hoe God Zijn eigen beloften nakomt. Wat betreft Zijn allerbelangrijkste openbaring - die aangaande Jezus de Messias - heeft God ons niet een enkel verslag van een geïsoleerd individu gegeven. In plaats daarvan onderwijst God ons met behulp van meerdere profetische ooggetuigen over de rijkdom van het leven van Jezus. God gaat bovendien te werk met degelijk gedocumenteerde en verifieerbare geschiedenis, niet met persoonlijke openbaringen aan een enkel mens. De profetische getuigen van de evangelies bevestigen de waarheid dat God Zelf aan het woord is. Elk evangelie bevestigt en ondersteunt het andere. Zoals we geleerd hebben in onze bespreking van de dood van Jezus, waren er nog meer mensen die tijdens Zijn leven, en in de periode vlak na Zijn leven, over Hem schreven. Uitspraken van mensen die pas vele eeuwen later werden geboren, kunnen niet ongedaan maken wat de oorspronkelijke ooggetuigen hadden gezien, geleerd en aan anderen overgeleverd. Om die reden moeten de vier evangelies gezien worden als een krachtige bevestiging van God. Gezien de bovenstaande aanwijzing van Mozes, “staat de zaak vast” aangaande Jezus op basis van de evangelies.


Vier evangelies - Tegenstrijdigheden?
Daarnaast spreken de vier evangelies elkaar op geen enkele manier tegen. Zij vertellen de feiten over ’s werelds wonderbaarlijkste persoon slechts vanuit verschillende oogpunten. Als de getuigenissen van twee of meer mensen in een rechtszaak volledig gelijk aan elkaar zouden zijn, dan zou een goede rechter de getuigen beschuldigen van heimelijke onderlinge afspraken en hun getuigenis niet accepteren. We kunnen van een krachtig betoog spreken als twee of meer duidelijk onafhankelijke getuigen zweren dat hun verschillende, niet-tegenstrijdige, maar overeenkomstige beschrijvingen waar zijn. Heb je ooit het verhaal gehoord van de blinde mannen die een olifant proberen te beschrijven? “Een touw!”, zegt de ene blinde die de staart voelt. “Een boomstam!”, zegt een andere van het been. “Speren!”, zegt weer een andere over de slagtanden. Maar de evangelies staan hier ver boven; elk evangelie beschrijft talrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus, maar steeds vanuit een ander perspectief. Gelovigen deinzen niet terug voor de vier evangelies; zij vinden er grote vreugde in. Dankzij de vier evangelies kunnen we Jezus duidelijker zien.

Leer meer!

Met dank aan Scott Munger, PhD, Biblica. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden