Исус Христос Site Map

Всичко за Исус Христос Site Map

Исус Христос - AllAboutJesusChrist.org
Изучавайте Неговото раждане, служение, смърт и възкресение. Научете важността на Неговия живот на земята и какво общо с вас има живота Му!

Божият Агнец
Божият Агнец, който понесе греховете на света. Библейската основа на Месията, Исус Христос.

Великото Поръчение
Лична насока от Исус Христос към всички Негови последователи. Предвечно и чудесно приключение на вяра за всички християни.

Второто идване на Христос
Знаците на времето. Никой не знае деня или часа, но ни е заповядано да бдим внимателно.

Възкресението
Прочетете стиховете за възкресението и защо то е важно за вярващите днес. Узнайте това от Римляни 6.

Възкресението на Исус
Съществена част от християнската вяра. Драматични доказателства за историческата му правдивост; извънбиблейски документи, свидетелства, мъчения и гонения.

Възкресението на Исус 2
Съществена част от християнската вяра. Драматични доказателства за историческата му правдивост; извънбиблейски документи, свидетелства, мъчения и гонения.

Възкресението на Исус
Кратко изложение за Възкресението, базирано на стандартните правила на доказателствата. Открийте последователното свидетелство на няколко надеждни източници.

Възкресението на Христос
Христос наистина ли е умрял на кръста? Неговата гробница наистина ли е била празна? Наистина ли се е появявал след смъртта Си? Ето доказателствата!

Възкресението на Христос 2
Христос наистина ли е умрял на кръста? Неговата гробница наистина ли е била празна? Наистина ли се е появявал след смъртта Си? Ето доказателствата!

Евангелие на Йоан
Достоверен запис за живота на Исус. Неговите изложение, структура и значение. Духовни теми за сега и за вечността.

Евангелие на Лука
Исторически определено трето Евангелие за Исус Христос. Изучете поученията на Исус и Неговото изпълнение на старозаветните пророчества.

Евангелие на Матей
Сбита цялостна информация за книгата на Матей, включваща нейната библейска история, изложение, структура, значение и Великото поръчение.

Евангелие на св. Тома
Кой го е написал и какво се казва в него? Изгубена книга от Библията или захвърлено парче от гностическите писания?

Евангелие от Йоан
Благовестителско еангелие, написано към всички хора. Прекрасно писание, което показва истината за Исус Христос. Чудесните Добри новини.

Евангелие от Марк
Сбита цялостна информация за книгата на Марк, включително библейската му история, изложение, структура, значение и Възкресението.

Евангелие от Юда
Научете историята на тази книга и изучете нейната достоверност. Трябва ли да се разглежда като боговдъхновена?

Историческият Исус
Заблудено движение за тълкуване отново на записите в Новия завет. Последните доказателства всъщност установяват повече библейска правдоподобност от всякога.

Исус Бог ли е?
Има само три законни възможности за личността Исус Христос. Той или е лъжец, или побъркан или Господ.

Исус Христос
Открийте Истината. Прегледайте научните доказателства за Исус Христос. Открийте дали Той е Онзи, Който твърдеше, че е.

Исус е Бог
Разгледайте библейските доказателства, които говорят за божествеността на Исус. Той Бог ли е? Защо тази концепция е толкова важна за нас днес?

Исус е Бог 2
Разгледайте библейските доказателства, които говорят за божествеността на Исус. Той Бог ли е? Защо тази концепция е толкова важна за нас днес?

Исус е Господ
Той заявява Своята божественост със смирение и благост. Той позволява на човечеството да Го разпънат и Го нарекат всичко друго, но не и Господ.

Исус е Господ 2
Той заявява Своята божественост със смирение и благост. Той позволява на човечеството да Го разпънат и Го нарекат всичко друго, но не и Господ.

Исус плати всичко
Научете повече за този химн и за духовното значение зад думите. Каква духовна подкрепа има там?

Исус се молеше
Какво можем да научим от начина, по който Исус се молеше на Неговия Отец? Открийте приложението за нас тук.

Кой е Исус Христос?
От Неговото скромно начало в Назарет към служението Му на чудеса в Израел до Неговото животопроменящо влияние в света.

Кой е Исус?
Библията заявява, че Исус е 100% човек и 100% Бог. Тя учи, че има само един път към Небето.

Названията на Исус
Защо Христос има толкова много названия и какво е тяхното значение? Какво означават лично за вас тези названия?

Невероятни изцеления
За какво е целият този шум? Нека преди да погледнем към медиите, да погледнем в Библията. Чудесата на Христос издържат теста!

Притчите на Исус
Библията е пълна с истории, наречени притчи, които изразяват духовни истини. Открийте как да ги намирате!

Произход на Великден
Събитие в историята, случило се само веднъж. Възкресението на Исус Христос. Месията, предсказан в Стария завет. Пасхалното агне.

Произход на Великден
Християнско честване на Деня на Възкресението. Празник с древни езически корени. Истината за Христовото разпятие и възкресение.

Произход на Коледа
Корените, традициите и дискусиите за този християнски празник. Библейският запис. Простичкото значение и важността на Христовото рождение.

Произход на Рождество
Едно предречено раждане. Един изявен план. Месия за всички. Търсите ли съвършения подарък този празник?

Разпъването на Исус
Неговият произход, история и цел. Открийте подробностите за този метод на екзекуция. Научете за разпъването на Исус Христос.

Разпъването на Исус Христос
Разпъването на Исус Христос: Изследвайте събитията на Исусовата смърт, погребение и възкресение. Научете какво общо имат с вас тези събития.

Рождество Христово
Научете за филма и библейските писания за Исусовото раждане. Каква е историята, съпровождаща раждането на Исус?

Случаят Христос
Изслушването, Прокурора, Откритията. Доказателството за Исус и Неговото твърдение, че е Месия. Изследвайте доказателствата днес!

Страстите Христови
Страстта и истината за Христос са изявени! Защо трябваше Той да умре на кръста?

Тайната вечеря
Значимо събитие в живота на Исус Христос. Преглед на библейската история и приложението в днешния живот.

Удивителни чудеса
Всяко събитие – чудо трябва да бъде отсъдено както всяко историческо събитие; основано на основни правила на доказателството и свидетелството на очевидци.

Чудесата на Исус
Свидетелства на очевидци на Христовите чудеса. Той действаше извън природните закони. Какви уроци можем да научим от тях днес?

Чудесата на Исус 2
Свидетелства на очевидци на Христовите чудеса. Той действаше извън природните закони. Какви уроци можем да научим от тях днес?

разпъване
Писанията в Новия завет са точно изобразяване на римската брутална форма на смъртно наказание. Проверете историческите доказателства.

За нас
Всичко за Исус Христос - За нас

Comment Received Yes
Всичко за Исус Христос - Comment Received Yes

Comment Received Recommit
Всичко за Исус Христос - Comment Received Recommit

Comment Received Grow
Всичко за Исус Христос - Comment Received Grow

Comment Received No
Всичко за Исус Христос - Comment Received No

Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.